Zakres produkcji firmy Möllers
ASORTYMENT PRODUKTÓW


Maszyny    instalacje   systemy

- paletyzowanie
- pakowanie z obciąganiem (folią ‘stretch’)
- pakowanie z folią termokurczliwą
- pakowanie bez paletyzowania
- napełnianie
- załadunek
- transport
- monitoring kontrolny

WIODĄCA TECHNOLOGIA
 


INŻYNIERIA PROCESU

Procesy napełniania i pakowania stanowią integralną część nowoczesnego procesu produkcji przemysłowej – często jest to ostatnie ogniwo w łańcuchu produkcyjnym oraz pomost łączący produkcję z marketingiem tych produktów. Dlatego też instalacje pakowania i napełniania muszą być niezawodne, łatwo dostępne, oszczędne oraz zintegrowane w sposób płynny z potokiem produkcyjnym. Odpowiednia technologia procesu to decydujący wymóg pozwalający spełnić ten warunek.

Centrum zarządzania procesem produkcyjnym
W firmie Möllers inżynieria procesu wchodzi w zakres kluczowych kompetencji w zakresie zarządzania produkcją. Nasze usługi  w tym zakresie rozpoczynają się od  uzyskania wymagań operacyjnych  dla danej instalacji, a kończą się oddaniem ‘pod klucz’ gotowej instalacji do pakowania oraz napełniania worków. W międzyczasie rozmawiamy z klientem na temat rozplanowania instalacji na terenie zakładu, zabezpieczenia oraz produkcji elementów instalacji, ich dostawy oraz zainstalowania.

Jeden dostawca odpowiada za wszystko
W firmie Möllers inżynierowie uczestniczą w procesie planowania, korzystając z bogactwa wiedzy o produkcie, jaką zdobywali przez dziesięciolecia; posiadają oni także unikalną wiedzę na temat procesów i procedur stosowanych w wielu sektorach przemysłowych oraz w poszczególnych krajach. Dlatego w wynikach ich pracy widać ogromne doświadczenie praktyczne oraz najnowszą wiedzę inżynierską.  W konsekwencji, klienci firmy Möllers otrzymują instalacje pakowalnicze z jednego źródła, a cała odpowiedzialność spoczywa  w rękach jednego dostawcy.


Fragment instalacji do pakowania w worki,
paletyzowania oraz pakowania z obciąganiem folią ‘stretch’.
Instalacje do napełniania i pakowania
– od projektu do oddania do eksploatacji -  tylko z jednego źródła: gwarancja sprawnej pracy instalacji

 


PALETYZOWANIE
UKŁADY DO PALETYZOWANIA


Paletyzatory firmy Moellers są cenione na całym świecie z uwagi na ich doskonałą jakość. Dzięki zastosowanym w nich rozwiązaniom technicznym, są one delikatne dla towarów pakowanych w worki, można je łatwo przystosowywać do danych warunków pracy dzięki układowi modułowemu, mają także wysoki stopień dyspozycyjności, długi żywot operacyjny, są energooszczędne, a ich praca jest cicha i bez drgań. To są ich bezsprzeczne zalety. Dostępne są cztery standardowe modele.

Paletyzatory, seria PLS-C
Paletyzatory z płytą przesuwną – przeznaczone dla worków oraz innych towarów układanych w stosy. Opcja wyposażenia dla worków trudnych do paletyzowania, o małej sztywności kształtu, jak np. worki z produktami chemicznymi. Oferujemy pięć modeli o znamionowej przepustowości 1200, 1600, 2000, 2400 oraz 3000 worków/ godzinę. Możliwe jest paletyzowanie worków o różnych wielkościach, wg standaryzacji opartej o wzór  warstwy towarów układanych na palecie.

Paletyzatory, seria PLS-B
Paletyzatory z płytą przesuwną,  zaprojektowano je dla potrzeb przemysłu materiałów budowlanych oraz innych użytkowników; cechują je bardzo wysokie wartości przepustowości. Oferujemy sześć modeli o przepustowości od 1200 do 4500 worków/ h. Paletyzowanie wszystkich typowych formatów worków, układanych w stosach w różne wzory. Specjalne wersje dla formatów nietypowych.

Paletyzatory, seria PFS
Paletyzatory  z układem modułu niskopodłogowego. Możliwość szybkiego przystosowywania  dzięki wymianie modułu; nadają się także do bardzo dużych opakowań. Dostępne są trzy modele o przepustowości znamionowej 500, 800 ora 1200 opakowań/ h.Paletyzatory, seria PGS
Są to paletyzatory  widłowe. Oszczędna alternatywa dla modeli PLS, zaprojektowane dla worków, beli oraz opakowań tekturowych. Przepustowość od 800 do 2400 opakowań/h.

Paletyzarki specjalne, opcje wyposażenia oraz urządzenia dodatkowe

Przeznaczone do specjalnych zadań w zakresie paletyzacji, do przystosowania paletyzatorów dla nietypowych charakterystyk towarów paletyzowanych oraz do zadań dodatkowych.     

Zdjęcia od lewej:
- osiem paletyzatorów PLS, pracujących w magazynie,  o wydajności ponad 2000 worków/h każdy, z automatycznym układem transportowym  palet załadowanych i pustych
- paletyzator PFS w zakładach chemicznych
- paletyzator PGS układający ‘w warstwę kominową’ worki z materiałami budowlanymi

    
 

Pakowanie z folią kurczliwą na zimno [‘stretch’]
LINIE DO PAKOWANIA Z FOLIĄ KURCZLIWĄ NA ZIMNO [‘STRETCH’] DLA ŁADUNKÓW PALETYZOWANYCH


Ochrona ładunków przy pomocy kapturów z folii kurczliwej na zimno [‘stretch’] stała się głównym elementem w procesie zabezpieczania ładunków paletyzowanych podczas ich przeładunku lub przewozu w trudnych warunkach. Firma Möllers zoptymalizowała technologię wykonania z folii ‘stretch’ kaptura poprzecznego, dzięki której do stabilizowania ułożonego w stos ładunku oraz zapewnienia przylegania towaru do palety wykorzystuje się siłę przywracającą równowagę w układzie, a pochodzącą od folii promieniście obciąganej. Wysoko rozciągliwe na zimno folie Ultarstretch oraz High-Expander pozwalają na zabezpieczanie palet o różnych formatach przy pomocy jednego wymiaru folii z rękawa (bobiny), zwiększając siłę docisku folii do ładunku na palecie oraz zmniejszając zużycie folii do 30%.

Automatyczny foliomat - nakładarka kaptura poprzecznego z folii stretch, typ  HSA Vario

Uniwersalny foliomat dla folii rozciągliwej na zimno  standardowej lub Ultrastretch oraz High Expander, z wykorzystaniem uruchamianego próżniowo układu odwijania folii z rolki oraz procesu ‘finger nesting’ chronionego patentami EP 1013549, EP 0564971, EP 1275582, EP 1275581, DE 4235409.

•    Szczegóły znajdziesz w osobnej publikacji pt ‘Automatic Transverse Stretch Hooder Technology’

Diagonalna regulacja ramienia obciągającego dla różnych wymiarów palet. Opcjonalnie owijanie dna palet, lub folia HIW stretch dla palet składowanych w magazynach o wysokiej rampie załadowczej. Obwodowa warstwa folii - zależnie od objętości ładunku. Dzięki folii Ultrastretch, o gładkiej powierzchni, ze zmniejszoną liczbą wypukłości towar wygląda bardziej atrakcyjnie dla oka. Wydajność - do 120 palet/h.


Automatyczny foliomat dla folii Stretch, typ  HSA –HE
Uniwersalna  nakładarka kaptura z folii High Expander, z wykorzystaniem opatentowanego procesu ‘finger nesting’ opracowanego dla niezwykle małych szerokości folii odwijanej z rolki.  Przewidziano obwodową warstwę folii. Warianty  z dwiema głowicami, przeznaczonymi  do nakładania folii o dwu wymiarach, także z możliwością przełączania. Wariant Megastretch – dla stosów ładunków o wymiarach o szerokości do 3.0 m i wysokości do 2.8 m.

Automatyczne foliomaty dla folii ‘stretch’ dla specjalnych zastosowań

   

Zdjęcia od lewej:
- Automatyczna nakładarka kaptura poprzecznego z folii Stretch, foliomat typu  HSA –HE
- Automatyczna nakładarka kaptura poprzecznego z folii Stretch, foliomat typu  HSA Vario
- Automatyczna nakładarka kaptura poprzecznego z folii Stretch, foliomat typu  HSA Vario, zainstalowana w linii pakowania materiałów z tworzywa sztucznego
 


Pakowanie z folią termokurczliwą

LINIE DO PAKOWANIA FOLIĄ TERMOKURCZLIWĄ ŁADUNKÓW NA PALETACH  


Początkowo w opakowalnictwie stosowano folię termokurczliwą, jako najlepszą do zabezpieczania palet, szczególnie tych narażonych na uszkodzenia w czasie przeładunku lub z uwagi na bardzo trudne warunki przewozowe. W tym zakresie firma Moellers opracowała foliomaty dla folii z osobnymi ramami obkurczającymi oraz kompleksowe układy owijarek i maszyn obkurczających z  ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym. Dzięki urządzeniom wykorzystującym dwa i więcej układów nakładania folii, jej format można zmieniać od palety do palety.

Foliomat typu FSA I  dla folii termokurczliwej  z pojedynczym układem folii (jeden wymiar folii);
wydajność do 150 palet/h

Foliomat typu FSA II  / FSA III  dla folii termokurczliwej  z podwójnym / potrójnym układem folii
(dwa / trzy wymiary folii); wydajność do 140 palet/h


Rama  do obkurczania folii
Ogrzewanie gazowe/ elektryczne
- ogrzewanie gazowe, wydajność do 150 palet/h
- ogrzewanie elektryczne, wydajność do 100 palet/h

Foliomat typu Combi-FSA I  dla folii termokurczliwej złożona z  urządzenia do obciągania folią i z ramy zgrzewającej w jednej maszynie z pojedynczym układem folii
-  ogrzewanie gazowe, wydajność do 100 palet/h
- ogrzewanie elektryczne, wydajność do 80 palet/h

Foliomat typu Combi-FSA II  / FSA III  dla folii termokurczliwej złożona z  urządzenia do obciągania folią i z ramy zgrzewającej w jednej maszynie z dwoma/ trzema układami folii
-  ogrzewanie gazowe, wydajność do 90 palet/h
- ogrzewanie elektryczne, wydajność do 70 palet/h


 

•    Szczegóły znajdziesz w osobnej publikacji pt ‘Shrinkpackaging lines for pallet loads’
 


Pakowanie bezpaletowe
Bezpaletowe systemy do pakowania z folią termokurczliwą


Dzięki bezpaletowym systemom do pakowania z folią termokurczliwą, opracowanym przez firmę Möllers, z zastosowaniem układu pakowania z odwróconym kapturem, można wysyłać towary bez podpór ładunkowych; wysyłane towary pakowane są w dwa kaptury wykonane z folii, nakładane z dwu przeciwnych kierunków. Tworzy się zatem stabilny, samonośny układ  pakietu ładunku. Nie trzeba już stosować palet. Takie pakiety ładunkowe są wodoszczelne; dzięki zastosowaniu technologii pakowania z folią termokurczliwą z kapturem odwróconym, nawet jeśli zawierają one  towary wrażliwe, to mogą być magazynowane na wolnym powietrzu, przeładowywane w każdych warunkach pogodowych oraz przewożone na pojazdach odkrytych.

Bezpaletowe układy do pakowania folia termokurczliwą mają  szereg cennych zalet:

- eliminowany jest koszt palet
- duża sztywność transportowa
- absolutna wodoszczelność
- maksymalna oszczędność
- materiał na opakowania przyjazny dla środowiska

Linie do pakowania folią termokurczliwą PKS-1:
Wydajność do 25 pakietów/ h

Linie do pakowania folią termokurczliwą PKS-K:
Wydajność do 40 pakietów/ h

Linie do pakowania folią termokurczliwą PKS-2:
Wydajność do 70 pakietów/ h

Linie do pakowania folią termokurczliwą PKS-2 HC o dużej wydajności:
Wydajność do 120 pakietów/ h


   
Odo lewej:
Bezpaletowy pakunek, opakowany folią termokurczliwą z kapturem odwróconym, max obciążenie 2.2 t

Bezpaletowe pakunki opakowane folią termokurczliwą - nadają się do magazynowania na wolnym powietrzu, do przewozów ciężarówkami, koleją oraz statkiem.

Linie do pakowania folią termokurczliwą PKS-2 HC o dużej wydajności:


•    Szczegóły znajdziesz w osobnej publikacji pt ‘Palletless dispatch units’ – Bezpaletowy system ochrony ładunków przy pomocy folii stretch i shrink : patrz www.moellers.pl
 


Paletyzowanie przy pomocy robotów


Roboty udowodniły swą elastyczność operacyjną w układach paletyzujących; ich możliwości w zakresie wzorów układania palet są prawie że nieograniczone. W układzie sterowniczym robota można zapisać dowolną ilość wzorców paletyzowania, a do ich uruchomienia wystarcza naciśnięcie przycisku. Firma Möllers, zależnie od podanych wymagań, korzysta z pracy robota ROMEO, zaprojektowanego specjalnie do paletyzowania, depaletyzowania, przekazywania instalacji do eksploatacji oraz  z myślą o robotach innego rodzaju. Chwytaki do podnoszenia towaru układanego na palecie wykonywane  są w różnych wersjach i przystosowane do konkretnych opakowań; chwytaki to ‘serce’ zrobotyzowanego systemu w firmie Möllers.

Robot Möllera typu ROMEO HSG 1

Robot przemysłowy, z kolumną obrotowa i ramieniem wychylnym [Scara principle]
Cztery ruchome osie D-S-D-D
Obciążenie nominalne 50 kg
Max promień roboczy 1850 mm
Min promień roboczy 800 mm
Kolumna obrotowa – max kąt obrotu 340 deg
Max kąt obrotu ramienia +127 deg/-131 deg

Robot ROMEO stosuje się także do układania stosu z opakowań róznoformatowych lub do sortowania opakowań z mieszanin opakowań ułożonych na kilku paletach.


     

Zdjęcia od lewej:
- Robot Möllers ROMEO HSG 1 z chwytakiem zasysającym do paletyzowania opakowań tekturowych
- Robot z ramieniem przegubowym paletyzujący wiadra
- Ten robot ROMEO podnosi stożkowate wiadra z tworzyw sztucznych, korzystając z chwytaka zasysającego przeznaczonego do chwytania powierzchni bocznej wiadra.

- Specjalny chwytak do worków, opracowany przez firmę Möllers; pozwala robotowi na ciasne ustawianie worków na palecie obok siebie.

•    Szczegóły znajdziesz w osobnej publikacji pt Palletizing robots’
 


Napełnianie

Pakowaczki worków, systemy pakowania worków


Do napełniania worków różnego rodzaju produktami wymagane są urządzenia różniące się nieco od siebie własnościami mechanicznymi. Firma Möllers, jako jeden ze światowych leaderów w zakresie technologii napełniania spełnia  wymagania stawiane różnego rodzaju urządzeniom,  wykorzystując praktyczną wiedzę zdobywaną na przestrzeni lat.

Pakowaczki worków typu FFS   Form-Fill & Seal (utwórz worek-napełnij-zamknij worek)
Maszyny do automatycznego formowania, napełniania i zamykania worków przy zastosowaniu taśmy z rolek [worki z rękawa]
Wydajność do 2500 worków/ h.

Pakowaczka worków wentylowych
Pakowaczki obrotowe – rotopaki z wirnikiem
- przeznaczone dla produktów drobnoziarnistych i bardzo drobnoziarnistych, system modułowy z 3-16 lejkami napełniającymi. Wydajność do 5500 worków/ h.

Pakowaczki z jednym lub kilkoma lejkami napełniającymi  wirnikowe tzw. pakowaczki  szeregowe [in-line packers]
Układ modułowy z 1-4 lejkami. Wydajność do 1400 worków/ h.

Obrotowe pakowaczki pneumatyczne
Dla produktów o słabej płynności oraz mieszanek różnoziarnistych. Układ modułowy z 3 i więcej lejkami napełniajacymi.

Pakowaczki pneumatyczne z jednym lub kilkoma lekami napełniającymi  szeregowe [in-line  packers]
Układ wibropneumatyczny, 1-4 lejków napełniających

Pakowaczki próżniowe dla wyrobów o bardzo wysokiej zawartości powietrza

Pakowarki śrubowe – pakowarki zsypowo-rurowe – pakowarki przenośnikowe

Automatyczne nakładacze worków wentylowych, z rolką oraz magazynem kasetowym

Urządzenia do zgrzewania worków wentylowych z wykorzystaniem technologii USV
[ultradźwiękowa technologia zamykania]


Pakowaczki do napełnianiai worków  otwartych
Urządzenie do zamykania  worków otwartych

Wysokowydajne urządzenia do ważenia netto do 3500 odważeń/ h

Precyzyjna elektronika dla instalacji ważenia
Dla wysokowydajnych układów napełniania

Instalacje do napełniania cieczami i pastami

•    Szczegóły znajdziesz w osobnej publikacji pt ‘Filling systems’

       

Zdjęcia od lewej:
- ruchome silosowe stanowisko jezdne z pakowaczką worków FFS
- ruchome stanowisko napełniające z pakowaczką FFS
- pakowaczka obrotowa wirnikowa (rotopaka) z 16 lejkami napełniajacymi, o wydajności 5500 worków/h
- pakowaczka pneumatyczna z 4 lejkami nasypowymi, z automatycznym nakładaczem  worków wentylowych
- magazyn rolkowy do szybkiej zmiany worków, stanowiący część automatycznego nakładacza worków wentylowych  w układzie pakowaczki obrotowej wirnikowej - Rotopacker
 


Ładowanie

Ładowarki worków; samoładowarki firmy Möllers


Przy pewnych warunkach wstępnych, procesem optymalnym może być proces ładowania towaru bezpośrednio z przenośnika na pojazd. W tej metodzie półręcznej firma Möllers oferuje szeroki zakres modeli urządzeń: do ładowania ciężarówek z tyłu i z boku, ładowarek jedno- i dwuprzegubowych dla wagonów, wózków-platform do ładowania pociągów bez stosowania wciągarek oraz inne układy załadowcze.

 W odróżnieniu od ładowania pojedynczych worków, ładowanie wykonywane przy pomocy samoładowarki firmy Möllers stanowi  ukoronowanie procesu mechanizacji w technologii załadowczej: worki ustawiane są w stosy automatycznie na paletach - na paletach rozmieszczonych w skrzyni ładunkowej pojazdu lub bezpośrednio na skrzyni ładunkowej, z wykorzystaniem  wstępnie wybranej ilości stosów i warstw. Samoładowarki firmy Möllers  wykorzystują technologie formowania i pozycjonowania, stosowane w paletyzatorach tej firmy, które cechuje niezwykłe delikatne obchodzenie się z workami.

Ładowarki dla wagonów
Modele ET, GT, GTL
Ruchome urządzenia załadowcze, jedno i dwuprzegubowe, z teleskopowym pasem załadowczym oraz wysięgnikiem pasa pośredniego - do załadunku wagonów typowych, dużych oraz bardzo długich.

Ładowarki dwuprzegubowe na wózkach-platformach
Modele GTRK, ETR
Do załadunku pociągów bez stosowania  wciągarek

Ładowarki bezpośrednie Modele LHP, LH
Do załadunku pojazdów odkrytych i  krytych

Ruchome  ładowarki teleskopowe model HT
Do załadunku pojazdów od tyłu oraz kontenerów

Ładowarki stacjonarne [nieruchome] Modele LV, LT
Do załadunku ciężarówek z tyłu i z boku

Wysokowydajne samoładowarki firmy Möllers
Wersje na zamówienie klienta

•    Szczegóły znajdziesz w osobnej publikacji pt ‘Bag loading machines, Auto Loaders’

   

Zdjęcia od lewej:
- ładowarka dwuprzegubowa do załadunku wagonów, typ GT
- rampa załadowcza z urządzeniami do ładowania od tyłu HT
- samoładowarka firmy Möllers
 


Transport

Technologia silosów, systemy transportowe


Silosy wielkogabarytowe muszą posiadać odpowiednie instalacje załadowcze, wyładowcze oraz do późniejszego transportu materiałów z wykorzystaniem  różnego rodzaju urządzeń transportowych. Dlatego tez elementy układu transportowego stanowią integralną część instalacji napełniania, pakowania oraz ładunkowych. Projektowanie, budowa oraz wyposażenie silosów i układów transportowych w odpowiedni osprzęt to odrębna pozycja objęta ofertą firmy Möllers.

Pneumatyczne układy załadunku silosów

Pneumatyczne układy rozładunku silosów

Pneumatyczne urządzenia transportowe

Kompletne stanowiska załadowcze dla towarów przewożonych luzem
Do załadunku ciężarówek i wagonów

Łańcuchowe podnośniki kubełkowe
W wersji standardowej i specjalnej

Wysokowydajne łańcuchowe podnośniki kubełkowe

Przenośniki kubełkowe taśmowe
W wersji standardowej i specjalnej

Wysokowydajne przenośniki kubełkowe taśmowe

Przenośniki kubełkowe z wyładowaniem centralnym

Przenośniki śrubowe

Przenośniki łańcuchowe

Urządzenia do napełniania i opróżniania dużych worków [typu BigBag]

Wielkogabarytowe systemy przenośników taśmowych
W wersji normalnej oraz krzywoliniowej (łukowej)

•    Szczegóły znajdziesz w osobnej publikacji pt ‘Silo techology, conveying and loading technology’

- silos wielkogabarytowy z wysokowydajnym podnośnikiem kubełkowym
oraz stacją załadowczą materiałów luzem
     

 Zdjęcia powyżej:
- Wielkogabarytowy układ transportowy, krzywoliniowy, odległość osiowa: 1600 mm
- opróżnianie silosu z wykorzystaniem  spustu oraz przenośnika śrubowego
- stanowisko napełniania worków dużych tzw. BigBag

 


Monitoring

UKŁAD STEROWANIA PROCESEM ‘PRODUCAT’


Producat to  oprogramowanie do sterowania i monitorowania, opracowane przez firmę Möllers, dzięki któremu z terminalu centralnego możliwa jest pełne kontrola i sterowanie instalacjami napełniania i pakowania, bez względu na ich gabaryty. Jednocześnie konfiguracja Producat umożliwia komunikację z wyższymi poziomami (komputerami głównymi) oraz z internetem, połączenia z siecią wewnętrzną w zakładzie, co umożliwia realizację zamówienia od klienta oraz diagnozowanie instalacji także poprzez komputery z prawem dostępu. Producat zainstalowany na standardowym PC połączony jest z programowalnymi sterownikami maszyn. Struktura Producat obejmuje kilka modułów programowych do wizualizacji oraz sterowania wejściowymi danymi sterowniczymi.

Moduł A. Realizacja zamówienia
Stanowi udogodnienie dla realizowania zamówień produkcyjnych poprzez wywołanie kompletnych danych produkcyjnych w formie tabelarycznej – wystarczy jedno kliknięcie myszką. Wszystkie wymagane ustawienia maszyny wykonywane są automatycznie i bezusterkowo.

Moduł B: diagnozowanie  instalacji
Pomaga w monitorowaniu statusu operacyjnego instalacji na  grafice formatującej, z możliwością zoomingu oraz wyświetlania wszystkich czujników, elementów uruchamiających oraz przeglądu wartości parametrów. W razie awarii jest możliwa szybka lokalizacja przyczyny dzięki alarmowi wizualnemu (miganie) lub barwnym znacznikom urządzeń uruchamiających / sygnałom od czujników.

Moduł C. Dbałość o program
Moduł C stosuje się dla podstawowych ustawień  w systemie oraz do bieżącej aktualizacji oprogramowania systemu dzięki układowi sterowania zdalnego firmy Moellers oraz układowi zdalnego diagnozowania, jeśli zajdzie taka potrzeba

Rysunek po prawej:
-komputer główny
- serwis oprogramowania
- realizacja zamówienia
- diagnostyka linii
Gromadzenie danych centralnych/ Producat Möllers
- podawanie produktu
- stanowisko  napełniania worków
- ładowanie produktu transportowanego luzem
- ładowanie worków
- paletyzowanie
- foliomat dla ładunków na paletach

Producat wychwytuje dane urządzenia na poziomie sterowania i przygotowuje je dla poziomu zarządzania danymi

•    Szczegóły znajdziesz w osobnej publikacji [broszurze]

- graficzne przedstawienie instalacji – obraz w module Diagnostyka Instalacji.
- Modułowa realizacja zamówienia: produkty przeznaczone do załadunku wywołuje się kliknięciem myszki; wszystkie ustawienia urządzenia następują automatycznie.

Przedstawiciel firmy Möllers w Polsce:
Kaizen Ltd.
    ul. Siedleckiego 13/36
    31-536 Kraków
    Stanisław Stankiewicz
    Tel./Fax. 012 421 30 44
    Tel. kom. 0502 35 84 02
email: kaizen@ceti.com.pl