- Zakres produkcji firmy Möllers
- Bezpaletowy system ochrony ładunków przy pomocy folii stretch lub shrink
- Paletyzatory
- Foliomaty
- Linie pakujące i systemy ważące dla
przemysłu chemicznego i spożywczego
- Pakowaczki obrotowe wirnikowe, ładowarki worków na samochody i do wagonów kolejowych, robot Romeo, BigBag
- Organizacja i historia grupy firm Möllers
Linia PHS