Paletyzatory

gif (37217 bytes)

gif (4965 bytes)

Firma Möllers jako leader w technologii paletyzowania zapewnia uniwersalność i ekonomiczność systemów

gif (41483 bytes)

Firma Möllers od pięciu dziesięcioleci rozwija systemy automatycznego paletyzowania jako pionier w tym zakresie, opracowała standardy wydajnego paletyzowania uzyskując niebywałe rezultaty w rozwoju tej specjalności i niezawodności urządzeń. Ekonomiczna dystrybucja szczególnie produktów sypkich wymaga odpowiedniej paletyzacji dla załadunku, transportu, rozładunku i magazynowania.

Firma Möllers wprowadziła rozchodzącą się na boki płytę ślizgową w paletyzatorze oraz optymalizację układania warstw worków , co było ważnym przełomem w rozwoju technologii paletyzowania.

Przełom ten zapoczątkował rozwój szerokiego zastosowania płyty ślizgowej w paletyzatorach i doprowadził do szybkiego wzrostu ich wydajności w połączeniu z niezwykłą delikatnością paletyzowania ładunków. Obecnie paletyzatory firmy Möllers dostępne są w trzech grupach wykonania: automatyczne paletyzatory oparte na systemie płyty ślizgowej PLS; paletyzatory typu PFS systemu modułu niskiego poziomu; oraz paletyzatory specjalne.

Intensywny wpływ na zastosowanie paletyzatorów Möllersa wyraża się w dodatkowych urządzeniach do paletyzatorów jak odpowiednie przygotowanie produktów do paletyzacji, stosowanie specjalnych urządzeń do stabilizacji ładunków na paletach, zastosowanie foliomatów do obciągania folią ładunków ułożonych w paletyzatorze oraz bezpaletowy system obciągania ładunków folią termokurczliwą, wprowadzony przez. firmę Möllers.

Wysoki poziom wiedzy firmy Möllers umożliwia oferowanie klientom wybór technologii paletyzowania, który służy różnym celom, sposobom pracy zależnie od stopnia mechanizacji, wymaganej wydajności, charakterystyki paletyzowanego materiału, ekonomicznych warunków klienta, parametrów technicznych, szczególnych warunków pracy paletyzatora.

Szeroki zakres produktów firmy Möllers, sprawdzony na całym świecie, umożliwia wybór dostosowany nie tylko do właściwości materiałów paletyzowanych, ale również do wymaganej wydajności, warunków transportu paletyzowanych materiałów oraz warunków pracy użytkownika paletyzatora.

 

Systemy paletyzacji i foliowania

gif (16721 bytes)  Automatyczne paletyzatory typu PLS z płytą ślizgową dociskającą każdą warstwę

gif (16519 bytes)  Automatyczne paletyzatory typu PFS o małej i niskiej wydajności

gif (14832 bytes)  Automatyczne paletyzatory dla pudeł kartonowych i specjalnych pojemników

gif (12248 bytes)  Robot ROMEO(R) dla paletyzacji i depaletyzacji

gif (15371 bytes)  Automatyczny foliomat na stretch folię do zabezpieczania ładunków na paletach

gif (14980 bytes)  Automatyczny foliomat na folię termokurczliwą z ramą ogrzewaną elektrycznie lub gazem

gif (15248 bytes)  System bezpaletowego zabezpieczenia ładunków w transporcie i w magazynie dwoma przeciwkapturami z folii termokurczliwej

gif (14361 bytes)  Sterowanie linią pakującą, wizualizacja procesu i diagnostyka systemu

 

Automatyczne paletyzatory typu PLS z płytą ślizgową

Automatyczny paletyzator z płytą ślizgową jest modułową maszyną i może być stosowany do wszystkich kształtów i wymiarów paletyzowanych towarów, układanych według żądanego wzoru w warstwie. Automatyczny paletyzator typu PLS osiąga wydajność od 1200 worków na godzinę do 4500 worków na godzinę.

Paletyzator PLS może paletyzować worki, pudła, kartony, tace, wiadra, beczki oraz inne typy opakowań przez zmianę lub poszerzenie modułów.

Automatyczny paletyzator PLS może być wyposażony w różnego rodzaju napędy.
Dla liniowego przesuwu ładunków stosuje się napędy pneumatyczne lub elektryczne a ponadto przy napędach elektrycznych można stosować napędy sterowane przez falowniki lub serwomotory.

Wyjątkową właściwością automatycznych paletyzatorów firmy Möllers jest precyzyjne działanie, dzięki czemu maszyna układa ściśle warstwy worków nawet przy produktach o niestabilnym kształcie. Jest to podstawowy wymóg umożliwiający układanie palet w kilku warstwach przy magazynowaniu.

gif (78707 bytes)  Automatyczny paletyzator typu PLS-C 1800

gif (85038 bytes)  Ładunki na paletach magazynowane w czterech warstwach

gif (49083 bytes)  Automatyczny paletyzator typu PLS-C 1400

gif (92800 bytes)  Nawet worki jutowe mogą być układane na automatycznym paletyzatorze typu PLS

Automatyczne paletyzatory typu PLS - elastyczne dostosowanie elementów paletyzatora do wymagań lokalnych w pakowni.

Jednym z decydujących wskaźników determinujących użyteczność projektu linii paletyzującej przy różnorodnych zastosowaniach okazuje się zdolność adaptacji maszyn do przestrzennych warunków w pakowni. Pod tym względem paletyzatory Möllersa spełniają wszelkie wymagania klientów dzięki doskonałym możliwościom stosowania różnych konfiguracji podawania pustych palet, układów wewnętrznych paletyzatora i odbioru załadowanych palet.

Doskonale ustawione stopnie wydajności poszczególnych wzorów paletyzatorów typu PLS oferują pełną swobodę wyboru i optymalizacji. Przykładowo wymagana wydajność paletyzacji może być uzyskana albo przez zastosowanie niewielkiej liczby paletyzatorów o wysokiej wydajności albo większej ilości paletyzatorów o małej wydajności. Oznacza to możliwość doboru wydajności maszyn zależnie od ilości typów produktów i proporcji przepływu produktów jak też od warunków przestrzennych w pakowni. Dowolny dobór kierunków podawania produktów do paletyzatora i odbioru palet z ładunkiem umożliwia swobodny wybór projektu maszyny i prostą organizację przepływu materiałów.

Paletyzatory typu PLS - standardowe dla maksymalnych wydajności i niezawodności

gif (41973 bytes)

Paletyzatory szeregu PLS utworzyły typ o jednej z największych na świecie wydajności, spełniając wymagania rynku i stopniując zakresy wydajności według praktycznych potrzeb. Rozwój paletyzatorów zapewnia stale wzrastające zadania. Automatyczne paletyzatory typu uzyskują wydajność 4500 worków na godzinę.

Największe wydajności potrzebne są w przemyśle materiałów budowlanych, dlatego firma Möllers rozbudowała specjalną serię typu PLS-B dla tego przemysłu.

Seria PLS-B zapewnia wydajność w przedziale od 1400 do 4500 worków na godzinę.

Projekt tych paletyzatorów uwzględnia nie tylko wymagania dużej wydajności, lecz również szczególnie trudne warunki zabrudzenia w tym przemyśle.

Dla średnich wydajności firma Möllers rozwinęła serię paletyzatorów szczególnie przydatnych dla przemysłu petrochemicznego i dla nawozów sztucznych znaną jako paletyzatory typu PLS-C.

Obie serii uznawane są jako doskonałe pod względem wielkiej elastyczności, co umożliwia paletyzowanie worków o różnych wymiarach w różnych wzorach układania worków w warstwach ładunku na palecie oraz na paletach różnych wymiarów i typów.

Jednak największą zaletą tych paletyzatorów jest szczególnie delikatne układanie worków w procesie paletyzacji. Uzyskuje się to dzięki odpowiednio zaprojektowanym siłom przesuwania worków bez ich odkształceń, dzięki odpowiedniemu stopniowaniu sił obracających worki i stopniowaniu cykli ruchu worków oraz stosowaniu najnowszych rozwiązań napędów. Pozwala to na układanie worków na palecie bez odkształceń i z doskonałą dokładnością kształtów ładunku na palecie.

gif (49399 bytes)

Automatyczny paletyzator o dużej wydajności typu PLS-B 3200/4500 worków/godz.

 

Paletyzatory typu PLS

różne sposoby układania worków na palecie według wzoru: 5 worków w warstwie

gif (7354 bytes) gif (7734 bytes) gif (8035 bytes)
gif (4912 bytes) gif (4925 bytes) gif (3837 bytes)
gif (6265 bytes) gif (6228 bytes) gif (6641 bytes)

gif (5241 bytes)

gif (5779 bytes)

gif (4881 bytes)

1) Przygotowanie szeregu worków:

Pierwszy rząd worków transportowanych wzdłuż przenośnika ustawiany jest w pozycji podłużnej. Drugi rząd worków obrócono o 90°.

2) Worki obrócone o 90° ustawiane są na przenośniku podającym bez docisku.

Pierwszy rząd worków zabiera dolny przesuwacz worków z przenośnika podającego na podajnik przytrzymujący. Drugi rząd worków, obróconych już o 90°, układa się na przenośniku podającym.

3) Kompletna warstwa zostaje przepchnięta na płytę ślizgową przez układacz warstwy.

4) Cztery boczne popychacze dociskają kompletną warstwę ze wszystkich stron formując jej ostateczny kształt.

5) Płyta ślizgowa rozsuwa się na boki i cała warstwa opada na paletę ustawioną elektronicznie tuż poniżej dwuczęściowej płyty ślizgowej. Ustawienie z dokładnością do milimetra wysokości palety pod płytą ślizgową umożliwia serwomotor połączony ze sterownikiem paletyzatora.

6) Płyta dociskowa kształtuje każdą warstwę przez odpowiednio zaprogramowany docisk

Paletyzatory PLS - urządzenia obracające worki zapewniają delikatne i dokładne układanie na palecie

gif (22977 bytes) gif (10699 bytes) gif (14495 bytes)

Obrót worków o 90° następuje przy pomocy: obrotnicy, która dociska worek z boku dwoma płytami i delikatnie go obraca,
kraty podnoszącej worek i obracającej go, co zapewnia najbardziej delikatny obrót worka, palce obrotowego, który obraca worek przesuwany na przenośniku. Ten sposób stosuje się zwykle w przemyśle materiałów budowlanych.

Tak utworzone rzędy worków przesuwane są przez podawacz warstwy na dwuczęściową płytę ślizgową. Po dociśnięciu worków w warstwie z czterech stron płyta ślizgowa rozsuwa się umieszczając delikatnie warstwę na palecie. Minimalną wysokość opuszczania warstwy z płyty ślizgowej na paletę uzyskuje się dzięki minimalnej grubości płyty ślizgowej oraz dokładnemu ustawieniu palety tuż pod płytą przy pomocy serwo-napędu sterowanego elektronicznie, co pozwala na uniknięcie deformacji worków. Po umieszczeniu każdej warstwy na palecie następuje wyrównanie górnej powierzchni tej warstwy przez odpowiedni nacisk stalowej płyty dociskowej.

Konfiguracje podawania worków i pustych palet do paletyzatora oraz odbioru palet z ładunkiem

Modułowy układ paletyzatorów typu PLS umożliwia dowolny sposób przepływu trzech kierunków: podawania worków do paletyzatora, podawania pustych palet do magazynu pustych palet w paletyzatorze oraz odbioru ładunków ułożonych na paletach, co ilustrują trzy rysunki.: wprowadzanie towaru i pustych palet z prawej strony; odbiór pełnych palet z lewej strony wprowadzanie towaru z prawej, odbiór pełnych palet z prawej, wprowadzanie pustych palet z lewej strony wprowadzanie towaru z prawej, pustych palet z lewej, odbiór pełnych palet na wprost

gif (8716 bytes) gif (8326 bytes) gif (8016 bytes)

Paletyzatory typu PLS -wzory układania worków w warstwie na palecie według życzeń użytkownika

gif (28649 bytes)

gif (32160 bytes)

Różne właściwości produktów układanych na paletach w różnych gałęziach przemysłu prowadzą do dużej ilości wymiarów worków i z tego wynikających różnych wzorów układania worków na paletach.

Dzięki modułowym rozwiązaniom paletyzatory firmy Möllers umożliwiają dowolny wybór optymalnego wzoru elastycznie dostosowując się do różnych wielkości ładunku na palecie i różnych wymiarów palet. Najczęstszym żądaniem przemysłu jest możliwość paletyzowania worków o długości od 400 do 1100 mm i szerokości od 250 do 550 mm, co spełniają przedstawione typowe przykłady. W programie sterowania paletyzatora zapamiętane są różne wzory układania worków na palecie i różne wymiary palet, co umożliwia dokonanie zmiany asortymentu jedynie przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na pulpicie sterowniczym paletyzatora.

Paletyzatory Möllersa dla przemysłu chemicznego typu PLS-C

Cztery modele serii paletyzatorów typu PLS-C mają odpowiednio wydajność 1400, 1600, 1800 i 200 worków na godzinę, co odpowiada typowym wartościom podawania do paletyzatora napełnionych worków z linii produkcyjnej stosowanym w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i przemyśle nawozów sztucznych.

Zależnie od wydajności paletyzatory wyposażone są w jeden lub dwa przenośniki podające worki do formowania wzoru (start-stop przenośniki). Do obracania worków stosuje się od jednej do trzech obrotnic zależnie od wymaganej wydajności. Są to z reguły kraty podnoszące i obracające worki lub obrotnice chwytające worki z boku.

Rzeczywista wydajność paletyzatora zależy od wzoru układania worków w warstwie ładunku na palecie, co ilustrują podane tu schematy.

PLS-C 1400

PLS-C 1600

PLS-C 1800

PLS-C 2400

Wydajność paletyzatorów (ilość worków na godzinę)

Paletyzatory Möllersa typu PLS-B

Seria paletyzatorów dla przemysłu materiałów budowlanych

(indeks "B")

Seria paletyzatorów Möllersa z indeksem "B" została dostosowana do worków wentylowych stosowanych w przemyśle materiałów budowlanych, gdzie stabilność kształtu worka po napełnieniu jest utrzymana. Paletyzatory te wyposażono w palce obracające worki o 900 . Maszyna może paletyzować worki w dowolnym układzie od 4 do 10 worków w warstwie. Dzięki zastosowaniu podwójnego podawania worków do paletyzatora uzyskuje się wydajność do 4.500 worków na godzinę. Worki z niektórymi wiotkimi materiałami obraca się przy pomocy obrotnic worków i przesuwa poprzecznie specjalnymi urządzeniami dla zachowania kształtu worka.

PLS-B 2000/3000

PLS-B 3200/4500

PLS-B Uniwersalny

Wydajność paletyzatora (ilość worków na godzinę)

Automatyczne paletyzatory typu PFS o małej i średniej wydajności

Automatyczne paletyzatory Möllersa mają zastosowanie przy braku miejsca w pakowni oferując system o małej i średniej wydajności. Elastyczne moduły projektu umożliwiają stosowanie licznych dodatkowych urządzeń i wzrost wydajności w późniejszym etapie rozbudowy.

Paletyzatory typu PFS - Elastyczne projekty rozwiązań lokalizacyjnych

Wprowadzanie worków i pustych palet z prawej, odbiór pełnych palet z lewej

Wprowadzanie worków i odbiór pełnych palet z prawej, wprowadzanie pustych palet z lewej

Wprowadzanie worków z tyłu, wprowadzanie pustych palet z lewej, odbiór pełnych palet z prawej

Podstawową zasadą stosowania paletyzatora typu PFS jest szczególna troska o utrzymanie kształtu worka i delikatne obchodzenie się z towarem w trakcie paletyzacji. Umożliwia to stosowanie płyty ślizgowej dwuczęściowej oraz specjalnych urządzeń do układania worków we wzory warstw. Obrotnica worków z bocznym chwytaniem worków, krata obracająca worki, urządzenie do poprzecznego przemieszczania worków służą temu celowi.

Modele i standardowe wydajności

PFS 500 o wydajności 250 do 500 worków / godz.

PFS 800 o wydajności 500 do 800 worków / godz.

PFS 1200 o wydajności 800 do 1200 worków / godz.

PFS 800

Przenośnik taśmowy podający worki do paletyzatora

Dociskacz taśmowy worków

Magazyn pustych palet

Paletyzator typu PFS

Odbiór palet z ładunkiem

Multi - paletyzatory typu PFS

Multi-paletyzator umożliwia układanie na palecie kilku różnych towarów w zaprogramowanej konfiguracji w warstwie i w dowolnym układzie warstw.

Projekt multi-paletyzarora jest otwarty, oznacza to możliwość budowy różnych kombinacji układania różnych ładunków na kilku paletach i dokonywanie zmian w oprogramowaniu w przyszłej eksploatacji.

Multi-paletyzator typu PFS składa się z typowych modułów oraz specjalnych magazynów palet dla układania na nich odrębnych towarów w zaprogramowanej kolejności. Palety te są poprzecznie przesuwane dla uzupełnienia ładunku następnymi towarami.

Podany przykład zawiera trzy przenośniki podające trzy rodzaje towaru oraz trzy magazyny robocze palet.

Dodatkowe urządzenia paletyzatora:

dociskacz worków,

płyta dociskająca warstwę,

podawacz płaskiej folii, układanej na palecie dla ochrony ładunku od spodu

drukarka naklejek na ładunku,

drukarka atramentowa wtryskowa,

układacz kartonu na palecie dla ochrony ładunku od spodu,

płyta aeracyjna dla odciągnięcia zapylenia worków,

wychwytywacz metali,

waga kontrolna.

Paletyzacja beczek i kartonów

Automatyczne paletyzatory Möllersa mogą paletyzować wszystkie rodzaje ładunków we wszystkich gałęziach produkcji towarów. Wydajność paletyzatorów dostosowuje się do wymagań użytkownika, do wysokości ładunku na palecie i właściwości ładunku.

Na zdjęciach podano przykład paletyzacji beczek i kartonów.

Robot ROMEO (R) do paletyzacji i depaletyzacji

Firma Möllers oferuje różnego typu roboty do paletyzacji i depaletyzacji różnego rodzaju ładunków.

Szczególne zastosowanie mają roboty w przypadku bardzo ograniczonego miejsca do paletyzacji, przy zabieraniu ładunków lub ich układaniu poniżej poziomu posadzki, przy wymaganiu bardzo delikatnego obchodzenia się z ładunkiem, w warunkach przeładunków szkodliwych dla człowieka.

Funkcje przeładunkowe są zaprojektowane w pamięci sterownika w znacznie większej różnorodności programów niż w paletyzatorze. Robot może również sortować ładunki podczas paletyzowania lub rozładunku palet (depaletyzowania).

Różne uchwyty robota widać na zdjęciach.

Linia paletyzacji i foliowania z foliomatem HSA-HE

Na zdjęciach i schemacie podano przykład całkowicie automatycznej linii złożonej z paletyzatora i foliomatu typu HSA-HE, w którym zastosowano super stretch folię, która rozciąga się do 150% i daje oszczędność do 35% w porównaniu ze zwykłą stretch folią - folią rozciągliwą na zimno.

Linia paletyzacji i foliowania z foliomatem Combi-FSA i FSA

Na zdjęciach i schemacie podano przykład całkowicie automatycznej linii złożonej z paletyzatora i foliomatu typu FSA, w którym zastosowano folię termokurczliwą.

Linia bezpaletowego foliowania

Na zdjęciach i schemacie podano przykład całkowicie automatycznej linii do bezpaletowej ochrony ładunków przy pomocy samonośnych osłon, złożonych z dwóch kapturów przeciwbieżnych wykonywanych z folii termokurczliwej w dziewięciu stadiach pokazanych na schemacie.

Zaletą systemu jest oszczędność kosztów przez wyeliminowanie drewnianych palet oraz możliwość długiego przetrzymywania ładunków w magazynie na otwartym powietrzu. System bezpaletowy firmy Möllers jest idealnym sposobem transportu ładunków samochodami, koleją i w transporcie morskim.

Hermetycznie szczelne zamknięcie ładunku z 6 stron kostki ładunku zapewnia całkowitą ochronę ładunku przed wilgocią, brudem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Ważenie i workowanie materiałów sypkich:

Grupa firm Möllers oferuje pełny zakres napełniania materiałów sypkich do worków wentylowych i otwartych w różnego rodzaju pakowaczkach.

Pakowaczki wirnikowe, pakowaczki pneumatyczne, pakowaczki obrotowe i szeregowe wirnikowe i pneumatyczne, pakowanie worków wentylowych i otwartych, automatyczne podawacze worków do pakowaczek, system zgrzewania wentyli termiczne i ultrasoniczne, specjalne pakowaczki innych systemów -

- to nasza specjalność - nasze pakowaczki ustawiane przed linią paletyzacji i foliowania. Na zdjęciach podano przykłady:
ultrasoniczne zamykanie worków wentylowych pakowaczka pneumatyczna typu BVP-V z potrząsaczem worka do materiałów sypkich trudnych do pakowania, z automatycznym podawaczem próżnych worków

8 wentylowa pakowaczka obrotowa wirnikowa z ultrasonicznym zamykaniem worków wentylowych

14 wentylowa pakowaczka obrotowa wirnikowa

Wizualizacji procesu pakowania, paletyzacji, foliowania, odbioru gotowych ładunków i diagnostyki linii

Wszystko od jednego dostawcy - firmy Möllers:

Kompletna linia pakująca od załadunku materiałów sypkich do worków i luzem do cystern samochodowych i kolejowych, BigBag'ów, przez paletyzowanie, foliowanie, odbiór towaru na paletach do załadunku na samochody, wagony kolejowe i statki.

Ładowarki pojedynczych worków na samochody i do wagonów kolejowych, załadunek z boku lub z tyłu, ładowarki proste, podwójne lub o łamanym kierunku przenośnika podającego.

Technologia budowy silosów . Kompletne silosy Möllersa wyposażone są w systemy aeracji, przenośniki kubełkowe, pneumatyczne systemy odbioru produktu z silosa. Z silosem zintegrowana jest pakownia do załadunku produktu luzem lub w workach oraz linia paletyzacji i foliowania.

Napełnianie worków. Pakowaczka obrotowa z poziomym wirnikiem i automatycznym podawanie worków.

System bezpaletowego załadunku worków przy pomocy dwóch przeciwbieżnych kapturów z folii termokurczliwej zapewnia wodoodporny , wodoszczelny, przyjazny środowisku, tani, ekonomiczny, idealny system pakowania.

Całkowicie automatyczny załadunek worków na podłogę samochodów.

Paletyzacja i foliowanie ładunków. Automatyczne paletyzatory Möllersa pracują z wydajnością 6000 worków na godzinę.

Foliowania odbywa się w foliomatach stosujących folię termokurczliwą lub stretch folię - folię rozciągliwą na zimno.