logo animowane (4965 bytes)

PAKOWACZKI

KOMPLETNE SYSTEMY PAKOWANIA

1.gif (74342 bytes)

PAKOWACZKI OBROTOWE WIRNIKOWE

Firma Möllers produkuje i dostarcza pakowaczki worków wentylowych o najnowocześniejszym systemie pakowania, z różnymi systemami napełniania worków, pakowaczki o różnych zakresach wydajności, pakowaczki o mechanicznym lub elektronicznym systemie ważenia, pakowaczki wirnikowe lub pneumatyczne, pakowaczki obrotowe lub szeregowe.

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAPEŁNIANIA WORKÓW

PAKOWACZKI OBROTOWE

roto.gif (8740 bytes)

2-1.gif (14326 bytes)  Pakowaczki szeregowe

2-2.gif (13372 bytes)  Pakowaczki obrotowe pneumatyczne

2-3.gif (14640 bytes)  Automatyczny podawacz worków

2-4.gif (12418 bytes)  Ultrasoniczne zamykanie wentyli

2-5.gif (6333 bytes)  Systemy sterowania

Pakowaczki Möllersa stosuje się do pakowania produktów pylastych o ziarnach od 4 mm do 20 000 Blaine do worków wentylowych o ciężarze ładunku od 10 do 50 kg z wydajnością od kilkuset do 6.000 worków na godzinę. Stosowanie niezależnych modułów pakujących umożliwia tworzenie typo-szeregu pakowaczek w różnych konfiguracjach wydajności jako pakowaczek obrotowych lub ustawionych w szereg.

System napełniania przy pomocy wirników poziomych ma kolosalną przewagę nad pakowaczkami z wirnikami pionowymi, gdyż umożliwia znacznie mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz mniejszą ścieralność elementów pracujących w pakowaczce. Ma to szczególne znaczenie przy pakowaniu produktów szorstkich. Modułowa konstrukcja pakowaczki i napędów wirnika ułatwia szybką wymianę wirnika w razie potrzeby.

Automatyczny podawacz worków zwiększa wydajność pakowaczki. Urządzenie do automatycznego zgrzewania wentyli zapewnia szczelność worka wentylowego, co daje czystość worków.

PAKOWACZKA   OBROTOWA    WIRNIKOWA

4-1.gif (33636 bytes)

SYSTEM MODUŁOWY

4-3.gif (4369 bytes)   Przykład: 8 wentylowa pakowaczka

4-4.gif (5454 bytes)  Przykład: 12 wentylowa pakowaczka

4-6.gif (7148 bytes)   Przykład: 16 wentylowa pakowaczka

Wydajność pakowaczek obrotowych dla zwykłego cementu portlandzkiego pakowanego do worków wentylowych 50 i 25 kg

4-2.gif (26650 bytes)

Ilość lejków napełniających od 3 do 16.

Pakowaczki obrotowe wirnikowe Möllersa wyposażone są w moduły pakujące worki wentylowe w ilości od 3 do 16 modułów w zależności od wymaganej wydajności. Praktykuje się montowanie części modułów w pierwszym etapie pracy pakowaczki obrotowej oraz późniejsze dwukrotne zwiększenie wydajności przez zamontowanej drugiej połowy modułów pakujących na obwodzie pakowaczki w razie zwiększenia potrzeb produkcyjnych.

Każdy moduł pakujący jest kompletną jednostką ważącą i pakującą, która ma wydajność około 350 worków na godzinę np. przy pakowaniu cementu średnio zmielonego. Przy odpowiedniej ilości modułów pakowaczka obrotowa wirnikowa Möllersa uzyskuje wydajność od 1.000 do 6.000 worków na godzinę.

Dzięki zastosowaniu automatycznego podawacza worków uzyskuje się stałą wysoką wydajność systemu pakującego.

ŁATWA   OBSŁUGA,   KONSTRUKCJA  KOMPAKTOWA

5.gif (58639 bytes)

 1. Wlot materiału
 2. Przyłącze odpowietrzania
 3. Czujnik poziomu produktu
 4. Napęd obrotu
 5. Łożysko pierścieniowe zawieszenia pakowaczki na konstrukcji wsporczej
 6. Przewody odpylające
 7. Poduszka aeracyjna
 8. Moduł napełniający worki z urządzeniem do szybkiego opróżniania systemu po zakończeniu zmiany roboczej lub rodzaju pakowanego produktu
 9. Siodełko worków z boczną prowadnicą
 10. Zasilanie pakowaczki w sprężone powietrze i energię elektryczną

Pakowaczki obrotowe wirnikowe Möllersa dostarczane są do montażu jako kompletnie wyposażone urządzenie, co pozwala na bardzo krótki czas uruchomienia.

Doskonały i łatwy dostęp do modułu pakującego zbudowanego jako kompakt, umożliwia szybką wymianę elementów w razie potrzeby. Oznacza to wymianę wirnika w ciągu kilku minut.

Szybkie dostosowanie modułu ważącego do zmiany asortymentu produktu , wymiarów worków i ciężaru ładunku jest niewątpliwą zaletą systemu Möllersa.

 

Optymalizacja podawania produktu do poziomego wirnika pakowaczki, stożkowy zbiornik wewnętrzny pakowaczki o specjalnej konstrukcji, wbudowana poduszka aeracyjna w pakowaczce, duży przekrój poprzeczny zasilania wirnika pakowaczki pakowanym produktem, to dalsze zalety obrotowej pakowaczki wirnikowej Möllersa.

 

Obudowa wirnika wyposażona jest w drugi dodatkowy otwór wylotowy dla szybkiego opróżniania pakowaczki przy częstej zmianie asortymentu produktów pakowanych.

Wysoko rozwinięty system odpylania pakowaczki obrotowej wirnikowej spełnia najbardziej wymagające przepisy ochrony środowiska tworząc system pakowania szczególnie nowoczesny i czysty.

ELEKTRONICZNY SYSTEM WAŻENIA typu ROTRONIC(R) H II firmy MÖLLERS

6.gif (71550 bytes)

Podawanie worków

Tarowanie

Intensywny przepływ

Delikatny przepływ produktu

Dokładność ważenia

Odbiór worków napełnionych produktem

Sterowanie wewnętrzne

Sterowanie wewnętrzne

Drukarka

Pakowaczki Möllersa dla worków wentylowych pracują dzięki systemowi elektronicznego ważenia, działającemu w zamkniętych pętlach sterowania. Ciężar ładunku w worku może być zmienny. Worek jest najpierw tarowany przy pomocy specjalnej celki ważącej, zaś odpowiedni sygnał z celki ważącej zostaje przekazany do systemu ważenia elektronicznego, który uwzględnia następnie wszystkie parametry produktu ważonego jak zmiany ciężaru objętościowego zmiany przepływu produktu. Dla osiągnięcia wysokiej wydajności pakowaczki i dokładności ważenia następuje automatyczna optymalizacja punktu zmiany przepływu produktu pakowanego z intensywnego na delikatny odpowiednio do charakterystyki pakowanego produktu.

Centralna sterownia dla systemu:

ROTRONIC(R) H II firmy MÖLLERS

7.gif (68141 bytes)

 1. Pionowy podwójny zasilacz obrotowy
 2. Wirnik pakowaczki obrotowej z automatycznym podawaczem worków
 3. System odbioru przepadu produktu z pękniętych worków
 4. Taśma odbierająca zapakowane worki
 5. Stacja czyszczenia worków
 6. Waga kontrolna
 7. Urządzenie do usuwania worków uszkodzonych
 8. Maszyna do cięcia uszkodzonych worków
 9. Przenośnik śrubowy podający odzyskany produkt do systemu

 

Podstawowymi wymaganiami w odniesieniu do pakowaczek są: duża wydajność, szczególna dokładność ważenia, szeroki zakres ważonych produktów i wymiarów worków.

Każdy moduł napełniająco-ważący Möllersa posiada swój odrębny system elektronicznego ważenia. Żądaną wartość ciężaru worka i parametry procesu ważenie można nastawiać odrębnie na wyświetlaczu w każdym module ważącym.

Innowacją wprowadzoną w centralnym sterowniku Möllersa typu Rotronik(R) HS II jest możliwość centralnego sterowania i obserwacji wszystkich modułów ważących na jednym wyświetlaczu umieszczonym na ścianie szafy sterowniczej obok pakowaczki. Parametry ważenia, wartości odpowiednich parametrów pakowania, typy produktów ważonych można zaprogramować z zewnątrz odrębnie dla każdego modułu i w trakcie pracy pakowaczki a następnie wybierać odpowiedni program pakowania w miarę potrzeby. Ciężary ważonych worków w każdym module ważącym są wyświetlane kolejno i razem na wyświetlaczu. Można również na wyświetlaczu obserwować w każdym momencie pracy pakowaczki wybrany moduł w dowolnym zakresie jego pracy. Regulację na przykład punktu przejścia z przepływu produktu intensywnego na delikatny można zaprogramować w sterowniku i przekazać do wszystkich modułów ważących przy pomocy data bus. W pamięci centralnego sterownika Möllersa typu Rotronik(R) HS II można zaprogramować parametry 99 produktów pakowanych.

Linie pakujące Möllersa wyposażone są w system monitorowania worków, który odrzuca z linii pakującej worki uszkodzone i niedoważone dzięki zastosowaniu kombinacji wagi kontrolnej i stacji odrzucania worków.

PAKOWACZKA  OBROTOWA  PNEUMATYCZNA

8.gif (88742 bytes)

Pakowaczki obrotowe Möllersa z powietrznym systemem napełniania worków stosuje się do wszystkich materiałów sypkich, które mają złe właściwości przepływu materiału i do mieszanek złożonych z drobnych i grubych frakcji oraz do materiałów o wysokim lub niskim ciężarze objętościowym. Każdy moduł ważący składa się z napowietrzonego zbiornika ze stożkowym zaworem zamykającym, wskaźnika poziomu materiału w zbiorniku pakowaczki, odpowiedniego zbiornika napełniającego w osi pakowaczki oraz sterownika i elektronicznego systemu ważącego Möllersa typu Rotronik(R) .

Fluidacyjny przepływ powietrza przez siatkową bazę aeracyjną do zbiornika napełniającego pakowaczki, który wytwarza swobodny przepływ dwufazowej mieszanki pod stałym ciśnieniem - powoduje równomierny przepływ produktu do worów wentylowych.

Zaletami pakowaczek pneumatycznych Möllersa jest to, że ziarna produktu nie segregują się podczas procesu napełniania worka, jest eliminacja mechanicznego strumienia produktu, jest minimalne zapylenie podczas napełniania worków z powodu niskiego ciśnienia powietrza transportującego produkt, jest łatwe czyszczenie i obsługa modułów napełniających worki wentylowe.

Pakowaczki obrotowe pneumatyczne Möllersa wraz z automatycznym podawaczem worków stanowią kompletną linię pakującą o działaniu automatycznym.

ULTRASONICZNE   ZAMYKANIE    WORKÓW

9-1.gif (22836 bytes)

Urządzenie do ultrasonicznego zgrzewania worków

9-2.gif (26133 bytes)

Pakowaczka z grawitacyjną rurą nasypową, automatycznym podawaczem worków i urządzeniem do ultrasonicznego zgrzewania worków

Wzrastające wymagania sposobu pakowania worków powodują konieczność stosowania urządzeń do hermetycznego zamykania wentyli worków celem uzyskania bezpyłowego załadunku.

System zgrzewania rozwinięty przez firmę Möllers wykorzystuje ultrasoniczny sposób do zamykania wentyli, co zapobiega wysypywaniu się materiału z wentyli podczas transportu. Każdy moduł napełniający wyposażony jest w swój odrębny przyrząd do zgrzewania wentyli. Proces zgrzewania następuje natychmiast po napełnieniu worka, lecz przed zrzuceniem worka z modułu napełniającego. Czysto napełniony worek wentylowy zostaje zabrany przez przyrząd zgrzewający, który zamyka wentyl ultrasonicznie. Następnie worek zostaje przekazany na taśmę odbierającą gotowe worki.

System pozwala na stosowanie nie tylko plastikowych worków, lecz również worków papierowych z wkładką plastikową oraz worków z wentylem posiadającym wkładkę nadającą się do zgrzewania.

9-3.gif (61305 bytes)

System zgrzewania ultrasonicznego Möllersa stosuje się do pakowaczek wirnikowych i pneumatycznych ustawionych na obwodzie pakowaczki obrotowej lub w szeregu.

Dzięki szczelnemu ładowaniu produktu do worków można zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować odbiór przepadu spod pakowaczki, gdyż spadanie nie załadowanego produktu na posadzkę pod pakowaczką nie występuje.

Ciężar worków pakowanych w zakresie od 10 kg do 50 kg można nastawiać ręcznie lub automatycznie na pulpicie sterowniczym wskazując również różne wymiary i długości worków.

PAKOWACZKI   SZEREGOWE

10-1.gif (51497 bytes)

1 Instalacja odpylająca

2 Płytka aeracyjna

3 Moduł napełniający wirnikowy

4 Siodełko worka z pionowym odbiorem gotowego worka

5 System ważenia elektronicznego

Wydajność pakowaczek szeregowych wyposażonych od 1 do 4 modułów ważących:

10-2.gif (11088 bytes)

1 moduł : 300 do 360 worków/ godzinę.

2 moduły : 600 do 700 worków/ godzinę.

3 moduły : 900 do 1.000 worków/ godzinę.

4 moduły : 1.200 do 1.400 worków/ godzinę.

Pakowaczki worków wentylowych w konfiguracji szeregowej ustawia się w ilości od jednego do czterech modułów, takich samych jakie montuje się w pakowaczkach obrotowych wirnikowych. Pakowaczki mogą być ustawione wraz z automatycznym podawaczem worków lub bez podawacza. Można też zaprojektować dostawienie automatycznego podawacza worków w terminie późniejszym w razie potrzeby.

10-3.gif (55388 bytes)

Pakowaczka cztero modułowa szeregowa wirnikowa

10-4.gif (32477 bytes)

Pakowaczka cztero modułowa pneumatyczna typu VIBRO dla worków wentylowych z automatycznym podawaczem worków.

AUTOMATYCZNE   PODAWACZE   WORKÓW

11-1.gif (66662 bytes)

11-2.gif (27257 bytes)

Automatyczne podawacze worków skonstruowane przez firmę Möllers stosowane przy pakowaczkach obrotowych nakładają worki wentylowe na lejki napełniające. Ramiona podawacza worków zabierają worek z kasetowego magazynu. W czasie gdy system przenośników taśmowych odbiera zapakowany worek z lejka napełniającego, ssawki podawacza worków otwierają wentyl w następnym worku , następnie podawacz worków nakłada worek na lejek napełniający. Modułowa konstrukcja podawacza worków umożliwia nakładanie worków różnych typów i wymiarów oraz stosowanie odpowiednich typów magazynów podawacza worków. Zmiany wymiarów worków mogą odbywać się ręcznie lub automatycznie.

11-3.gif (15371 bytes)

1 Pionowy kubełkowy podawacz worków

11-4.gif (7506 bytes)

2 Magazyn kasetowy worków pojedynczy i podwójny

11-5.gif (16666 bytes)

3 Magazyn bębnowy pojedynczy i podwójny

 

SYSTEM STEROWANIA KOMPUTEROWEGO PROCESEM

12.gif (45510 bytes)

 

PAKOWANIA typu MÖLLERS - produkat(R)

13-1.gif (23773 bytes)

13-2.gif (21077 bytes)

Technologia sterowania firmy Möllers jest synonimem niezawodności i bezpieczeństwa. Już na początku lat siedemdziesiątych paletyzatory i foliomaty firmy Möllers były wyposażone w programatory do sterowania procesem. Maschinenfabrik Möllers utrzymuje nadal przewodnictwo we wprowadzaniu rozwoju w tej dziedzinie. Linie pakujące, paletyzujące i foliujące firmy Möllers są wyposażone w sterowniki różnych poddostawców zależnie od życzenia kupującego.

Innym istotnym postępem w procesie sterowania jest wprowadzeniu systemu bus. Wszystkie polecenia w systemie sterowania z wyłączników do silników, ustawienia siłowników i innych elementów, sygnały z wyłączników krańcowych i różnych czujników są transmitowane przy pomocy sygnałów digitalnych przez wspólny przekaźnik - pole bus- między centrum sterowania a poszczególnym elementem sterowania. Technologia bus umożliwia zmniejszenie grubości kabli do kilku par kablowych i tworzy instalację znacznie łatwiejszą w eksploatacji i do przyszłej rozbudowy systemu.

Osiągnięciem firmy Möllers maksymalne zblokowanie wszelkich terminali w bloki zamontowane wewnątrz maszyny, co umożliwia maksymalne przeniesienie prac instalacyjnych do warsztatu producenta a tym samym zmniejszenie prac wykonywanych u Kupującego i skrócenie czasu prac rozruchowych.

Dla operatora systemu ważna jest charakterystyka systemu sterowania jasno sformułowana, prosta w procedurach sterowania, z minimalną potrzebą interwencji operatora, z możliwością sprawdzania działania systemu w dowolnej chwili, z możliwością obsługi zintegrowanego systemu. Firma Möllers doskonale spełniła te wymagania przez zastosowanie systemu wyświetlania, który pokazuje operatorowi bieżący stan działania, asystuje operatorowi w jego interwencjach, które mogą być niezbędne w dialogu : człowiek - maszyna, i który wspomaga niezawodność systemu dzięki samo-diagnozie systemu w czasie rutynowego serwisu.

System wizualizacji spełnia również funkcje sterowni dzięki zbieraniu informacji, ich zapisywaniu i oszacowaniu według zadanych kryteriów. Jeszcze większą niezawodność uzyskuje firma Möllers dzięki systemowi diagnozy na odległość. Umożliwia to pomoc udzielaną na odległość użytkownikowi przez ekspertów firmy Möllers pracujących w naszym dziale technicznym w Beckum. Obecność personelu użytkownika nie jest przy tym konieczna. Jest to dalszy sposób na zmniejszenie kosztów serwisu.

 

Wszystko od jednego dostawcy - firmy Möllers:

Kompletna linia pakująca od załadunku materiałów sypkich do worków i luzem do cystern samochodowych i kolejowych, do wagonów kolejowych, BigBag'ów, przez paletyzowanie, foliowanie, odbiór towaru na paletach do załadunku na samochody, wagony kolejowe i statki.

System ładowania pojedynczych worków: Ładowarki pojedynczych worków firmy Möllers ruchome i stacjonarne do ładowania samochodów z tyłu i z boku; jak również do załadunku wagonów kolejowych z pojedynczą lub podwójną osią załamania kierunku załadunku w wagonie.

Automatyczny załadunek samochodów otwartych: Automatyczna ładowarka pojedynczych worków firmy Möllers służąca do pełnego zautomatyzowania załadunku worków na podłogę otwartych samochodów.

Technologia budowy silosów: Silos firmy Möllers z kompletnym wyposażeniem pneumatycznym lub z zasilaniem przenośnikiem kubełkowym; z systemem aeracji i odbioru produktu z silosa; z pakownią wbudowaną w dno silosa.

Napełnianie worków: Pakowaczka obrotowa firmy Möllers z poziomym wirnikiem oraz z automatycznym podawaczem worków.

System bezpaletowej ochrony ładunków przed brudem i wilgocią do dalekiego transportu samochodowego, kolejowego i statkami: System firmy Möllers foliowania ładunków dwoma przeciwbieżnymi kapturami z folii termokurczliwej stanowi idealny system pakowania i transportu ładunków zapewniając tani, odporny na uszkodzenia w transporcie, wodoodporny, przychylny dla środowiska dzięki recyklingowi folii sposób opakowania ładunków.

Paletyzacja i foliowanie : Automatyczne paletyzatory firmy Möllers osiągają wydajność do 6.000 worków na godzinę. Foliomaty firmy Möllers stosują folię termokurczliwą lub folię rozciągliwą na zimno - stretch folię.