logo_animowane (4965 bytes)

FOLIOMATY

Foliomaty HSA-HE na stretch folię - rozciągliwą na zimno foliomaty automatyczne typu HSA na stretch folię z rękawa foliomaty automatyczne typu WSA na taśmę z rolki - owijarki

HSA-HE na stretch folię - rozciągliwą na zimno

f1.gif (29921 bytes)

Nowa technologia obciągania ładunków kapturami z folii rozciągliwej na zimno - stretch folią o wysokiej rozciągliwości (do 150%).

AUTOMATYCZNE FOLIOMATY TYPU HSA - HE

Ochrona ładunków na paletach w transporcie i magazynowaniu

f2.gif (31794 bytes)Zabezpieczanie ładunków na paletach podczas przeładunków, transportu i magazynowania przy pomocy kapturów ze stretch folii (folii rozciągliwej na zimno) jest metodą sprawdzoną i szeroko stosowaną. Technologia obciągania stretch folią o dużej rozciągliwości tak zwana HER oznacza obciąganie folią przy znacznie zmniejszonym zużyciu folii, większej stabilności ładunku na palecie, bardziej uniwersalnym zastosowaniu tego samego rozmiaru folii do ładunków różnej wielkości, co daje zmniejszenie kosztów foliowania w porównaniu z tradycyjnym foliowaniem stretch folią.

Möllers jest jednym z pionierów technologii paletyzacji i foliowania od ponad czterdziestu lat.

Opatentowany przez firmę Möllers wynalazek: automatyczny foliomat HSA - HE (High-Expander(R)) pozwala na optymalne uzyskanie korzyści z procesu poprzecznego rozciągania stretch folii i osiągnięcie większego bezpieczeństwa transportu ładunków na paletach i zmniejszenie kosztów foliowania.

High-Expander (R) proces poprzecznego rozciągania folii o dużej rozciągliwości:

f3.gif (41114 bytes)Proces High-Expander(R) jest oparty na właściwościach stretch folii o dużej rozciągliwości i wewnętrznych siłach powracania do pierwotnego kształtu.

 

Właściwie wszystkie palety przemysłowe można foliować przy pomocy automatycznego foliomatu Möllersa typu HSA-HE (High-Expander(R)) stosując jeden wymiar stretch folii uzyskując doskonały efekt foliowania.

 

Szczególne właściwości stretch filmu typu High-Expander(R) polegają na wysokiej elastyczności, która pozwala na rozciągnięcie folii do 250% . Dociskanie ładunków na palecie powstające po rozciągnięciu folii w foliomacie wynika z sił wewnętrznych folii, które występują po uwolnieniu folii z napinaczy foliomatu. W konwencjonalnych stretch foliach siły te są mniejsze. Uzyskujemy efekt zwiększenia stabilności ładunku na palecie i oszczędność w zużyciu stretch folii.

 

Przykład: Krzywa wskazująca siły wewnętrzne w konwencjonalnej stretch folii i folii typu High-Expander(R) .

f3-1.gif (16833 bytes)

Dzięki wielkiej elastyczności folii typu High-Expander(R) rękaw foliowy, pobierany

z rolki, jest bardzo wąski, palce napinające usytuowane są bardzo blisko siebie.

Bardzo duży rozmiar kaptura obciągającego ładunek na palecie uzyskano dzięki wielkiej elastyczności folii typu High-Expander(R) w porównaniu z normalną stretch folią.

Niemiecki Patent Federalny

f4-1.gif (17395 bytes)

Cztery zaokrąglone palce napinające stretch folię ściśle przylegają do siebie w pozycji wewnętrznej celem pobrania odpowiedniego kaptura foliowego (niebieski kontur wewnętrzny). Następnie rozciągają kaptur foliowy do pozycji umożliwiającej obciągnięcie folią ładunku na palecie na zewnątrz obrysu ładunku (niebieski kontur zewnętrzny).

Automatyczny foliomat firmy Möllers typu HSA-HE (High-Expander(R)) wykorzystując opatentowany proces umożliwia obciąganie ładunków przez naciąganie folii z bardzo wąskiego do szczególnie szerokiego położenia ramion napinających.

Wąska folia z rękawa rozciąga się do żądanej szerokości kaptura.

Niemiecki Patent Federalny

Möllers zastosował nową technologię "contour stretching" obrysowego rozciągania folii, objętą niemieckim patentem nr 43 07 287, dla palet o różnych wymiarach, umożliwiającą dostosowanie wielkości kaptura do wymiarów ładunku w sposób ciągły w trakcie procesu obciągania ładunku folią.

Automatyczny foliomat firmy Möllers typu HSA-HE (High-Expander(R)) w idealny sposób wykorzystuje właściwości folii specjalnej typu High-Expander(R).

f4-11.gif (39822 bytes) 1) Palce napinające wykorzystując opatentowaną technologię obrysowego rozciągania folii znajdują się w pozycji wewnętrznej.

f4-12.gif (39821 bytes) 2) Odpowiedniej długości rękaw zostaje nałożony na palce napinające w pozycji wewnętrznej, zgrzanie folii na odmierzonym odcinku rękawa powoduję uformowanie kaptura.

f4-13.gif (40026 bytes) 3) Następuje rozciągnięcie kaptura foliowego przy pomocy czterech ramion napinających w sposób dokładnie sterowany.

f4-14.gif (40362 bytes) 4) W czasie ruchu w dół ramion napinających, kaptur zostaje naciągnięty na ładunek na palecie.

f4-15.gif (38049 bytes) 5) Siły wewnętrzne folii typu High-Expander(R) dociskają ładunek tworząc stabilne opakowanie ładunku połączonego z paletą, szczególnie w wyniku obciągnięcia boków i brzegów palety od spodu, tzw. "efekt podstreczania".

Początek obciągania ładunku kapturem foliowym; rolki napinaczy utrzymują folię w największym naprężeniu.

Zakończenie procesu obciągania folią; palce napinające przesuwają się do pozycji wewnętrznej; uwolniona folia obciąga krawędź palety z boku i od spodu.

Automatyczny foliomat firmy Möllers typu HSA-HE (High-Expander(R)) w idealny sposób zabezpiecza ładunek na palecie do transportu i magazynowania.

Oto kilka przykładów:

f6-1.gif (40980 bytes) Chemiczne produkty we wiadrach.

f6-2.gif (44588 bytes) Produkty przemysłu kamieniarskiego i ceramicznego np. cegły, bloczki.

f6-3.gif (42702 bytes) Duże elastyczne pojemniki (BigBagi).

f6-4.gif (42961 bytes) Duże opakowania np. ośmiokątne pudła - oktabiny.

f6-5.gif (43796 bytes) Pakunki, kartony, pudła, pudełka, skrzynki.

f6-6.gif (41899 bytes) Lekkie towary we workach, balach, balotach.

f6-7.gif (42691 bytes) Chemiczne produkty w workach wentylowych, zgrzewanych, zszywanych, papierowych, PE, PP

Foliomaty automatyczne typu HSA na stretch folię z rękawa

Sprawdzona przez wiele lat technologia obciągania ładunków na paletach normalną stretch folią jest ze wszelkich miar godną polecenia.

Automatyczne foliomaty na stretch folię typu HSA działają w sposób zilustrowany na rysunkach:

Foliomaty automatyczne typu HSA na stretch folię z rękawa wyposażone są w jeden lub w dwa bębny z folią z rękawa. Umożliwia to automatyczną zmianę rodzaju folii w zakresie wymiarów przekroju folii, grubości, właściwości, nadruku.

Po nawinięciu stretch folii z rękawa na palce napinające następuje zgrzanie folii, utworzenie kaptura i naprężenie folii do maksymalnego położenia na palcach napinających.

Po naprężeniu kaptura odpowiednio do wymiaru ładunku na palecie następuje naciągnięcie kaptura na ładunek. Rolki dociskają kaptur do palców napinających zapobiegając ześlizgnięciu się kaptura z palców napinających.

 


GIF (97861 bytes)

GIF (108386 bytes)


Parameters Stretch hood Shrink Stretch Wrap

Regulation of light penetration

XXX XXX X
Addition of UVI inhibitor XXX XXX XX
Additon of  UVI filter XX XXX
Dust proof pallet XXX XXX X
Dust repellent film XXX XXX X
Rain-proof pallet XXX XXX X
Long time of degradation XXX XXX X
Suitable for outdoor storage XXX XXX X
Low film costs per pallet XX X XXX
Low investment in machinery XX X XXX
Palletless packaging XXX XXX X
Minimum of film for recycling (Interseroh) XX X XXX
Low fire- and explosion risk XXX X XXX
Low energy consumption XXX X XXX
Film suitable for incineration XXX XXX XXX
Film suitable for recycling XXX XXX X
Pallets do not stick together XXX XXX X
High horisontal retension on the pallet XX X XXX
High vertical retension on the pallet XXX XX X
Suitable for products that settle during transportation XXX X XX
Few reel shifts XXX XXX X
More pallet sizes with one film size XX X XXX
No lamination with pallet loads XXX XX XXX
Different shapes of pallet loads X XX XXX
No loose film ends XXX XXX X
High capacity on the machine XX XXX X
Always same amount of film per pallet XXX XXX XX
Transparent film XXX XXX XXX
Film can be printted XXX XXX X
Low distortion of print XXX XX X
78 69 54

Foliomaty na folię termokurczliwą z ramą zintegrowaną z foliomatem lub z odrębną stacją obciągania folią, ogrzewanie gazowe lub elektryczne


gif (102237 bytes)


Linie pakujące do obciągania ładunków na paletach przy pomocy folii termokurczliwej czyli tzw. shrink folii


Ładunki na palecie osłonięte folią termokurczliwą w czasie transportu.

    Ładunki na palecie w czasie transportu narażone są na siły powodujące uszkodzenia, przesuwanie się na palecie lub spadanie z palety. W wielu gałęziach przemysłu uznano osłonę folią termokurczliwą za najlepszy sposób zabezpieczania ładunków na palecie podczas transportu. Jest to metoda bardzo ekonomiczna i ekologiczna, gdyż zapewnia minimalne zużycie folii, która podlega wielokrotnemu recyklingowi, grubość folii jest minimalna, minimalne zużycie energii cieplnej jest charakterystyczne dla foliomatów Möllersa. Firma Möllers jako jeden z pionierów stosowania foliomatów na folię termokurczliwą oferuje swe wieloletnie doskonałe doświadczenie i szeroki zakres maszyn, które są w nieustannym rozwoju i udoskonalaniu.

Uniwersalny zakres typów foliomatów:


gif (9927 bytes)  Typ FSA I o wydajności do 150 palet na godzinę.

gif (14390 bytes)  Typ FSA II o wydajności do 140 palet na godzinę.

gif (15820 bytes)  Typ FSA III o wydajności do 140 palet na godzinę.

gif (9584 bytes)   Rama zgrzewająca gazowa o wydajności do 150 palet na godzinę.

gif (9247 bytes)  Rama zgrzewająca elektryczna o wydajności do 100 palet na godzinę.

Szeroki uniwersalny zakres typów foliomatów umożliwia wybór maszyny zależnie od lokalnej sytuacji w pakowni.

Zastosowanie dwóch a nawet trzech bębnów magazynowych umożliwia dobór rodzajów, wymiaru, grubości folii oraz koloru nadruku folii.

gif (11922 bytes)   Foliomat typu Combi-FSA I o wydajności 80 palet/godz. przy ramie elektrycznej lub 100 palet/godz. przy ramie gazowej

gif (48909 bytes)   Foliomat typu Combi-FSA II o wydajności 70 palet/godz. przy ramie elektrycznej lub 90 palet/godz. przy ramie gazowej

gif (14308 bytes)   Foliomat typu Combi-FSA III o wydajności 70 palet/godz. przy ramie elektrycznej lub 90 palet/godz. przy ramie gazowej

Całkowicie automatyczny foliomat typu FSA na folię termokurczliwą z rękawa przy zastosowaniu bezkontaktowego systemu obciągania

gif (18724 bytes)

gif (3886 bytes)   Folia z rękawa przechodzi z bębna przez elektronicznie sterowane urządzenie centrujące do czterech taśm rozpinających rękaw foliowy.

gif (3792 bytes)   Taśmy rozpinające rękaw chwytają cztery narożniki rękawa i kształtują je w prostokąt.

gif (5481 bytes)   Palce napinające umocowane na obrotowych ramionach dostosowują kształt rękawa foliowego do wymaganego obrysu ładunku na palecie.

gif (5514 bytes)   Podczas ruchu w dół folia zostaje rozciągnięta na zewnątrz ładunku przy pomocy prowadnic taśmowych, które zapobiegają odkształceniom ładunku i uszkodzeniu folii w czasie obciągania folią.

gif (5683 bytes)   Po odmierzeniu ręcznym lub automatycznym żądanej długości kaptura, następuje zgrzanie rękawa foliowego i utworzenie odpowiedniego kaptura foliowego przy równoczesnym nadmuchu powietrza od dołu celem utrzymania położenia kaptura na zewnątrz ładunku.

gif (5243 bytes)   Nóż odcina kaptur od rękawa foliowego. Palce napinające obciągają ładunek na palecie poniżej dolnej krawędzi palety.

gif (5794 bytes)   W ostatniej fazie foliowania ładunek na palecie zostaje obciągnięty folią termokurczliwą od dołu do góry, przy czym poduszka powietrzna nad ładunkiem umożliwia prawidłowy docisk folii do ładunku do ostatniego momentu zamknięcia kaptura na wierzchu ładunku.

Foliomat typu FSA I jest pojedynczą maszyną do obciągania folią ładunków na palecie z jednego bębna podczas jednego cyklu. Folia przechodzi z bębna do głowicy napinającej na górze foliomatu. Po osiągnięciu odpowiedniej długości kaptura maszyna zamyka rękaw przez utworzenie poprzecznego zgrzewanego szwu i odcięcie folii. Dzięki bardzo dokładnym i delikatnym prowadnicom, foliomat Möllersa umożliwia stosowanie bardzo cienkiej folii termokurczliwej. Foliomat FSA I pracuje z jedną rolką magazynową shrink folii, gdy zmiana wymiarów folii nie jest potrzebna lub gdy nie stanowi to problemu czasowego. Foliomat ten może być dodatkowo wyposażony w urządzenie do połączenia poprzedniej folii z rękawa z folią z nowego bębna. Wydajność foliomatu zależy od wysokości ładunku na palecie i dochodzi do 150 palet na godzinę.

gif (74892 bytes)

Foliomaty FSA z wieloma bębnami magazynowymi

gif (53200 bytes)     gif (23514 bytes)

Foliomat typu FSA II jest maszyną pracującą z dwoma bębnami shrink folii (termokurczliwej), stosowaną do dwóch różnych wymiarów folii. Umożliwia to stosowanie folii o różnych grubościach lub różnych szerokościach rękawa zależnie od ciężaru ładunku lub wymiarów palety, co zapewnia optymalne dostosowanie wymiaru kaptura foliowego do wymiarów ładunku na palecie. Umożliwia to również stosowanie różnych rodzajów folii np. folii perforowanej, folii antystatycznej, folii kolorowej, folii z dowolnymi nadrukami. Foliomat typu FSA II posiada dwa niezależne podawacze folii, wprowadzające dwa rodzaje folii zależnie od sygnału automatycznego skanera optycznego lub od sygnału z pulpitu sterowniczego.

Foliomat typu FSA III umożliwia wykorzystanie trzech rodzajów folii termokurczliwej zmagazynowanych równocześnie na trzech bębnach magazynowych, co daje jeszcze większe możliwości dostosowania rodzaju folii do wymiarów ładunku, rodzaju ładunku i palety.

gif (22197 bytes)

gif (11497 bytes)   Foliomat stosuje typ A folii - dolny bęben magazynowy.

gif (11937 bytes)   Po zakończeniu cyklu obciągania ładunku, foliomat jest gotowy do zmiany typu folii.

gif (9042 bytes)   Podawacz folii wprowadza folię typu B - z górnego bębna.

gif (10133 bytes)   Folia typu B wprowadzona została na taśmy napinające folię i maszyna rozpoczyna obciąganie ładunku nowym typem folii.

Bezpieczne ogrzewane elektrycznie ramy obkurczające folię.

gif (88101 bytes)

Najczęściej stosowanym sposobem obkurczania folii są ramy ogrzewane elektrycznie, które charakteryzują się szybką gotowością do uruchomienia zgrzewania folii, eliminują niebezpieczeństwo zapalenia się gazu, mają zastosowanie w warunkach w których stosowanie gazu jest niedozwolone lub nie jest zalecane.

Elektrycznie ogrzewane ramy obkurczające firmy Möllers gwarantują niezwykle niskie zużycie energii elektrycznej oraz spełniają wszelkie najbardziej restrykcyjne wymaganie bezpieczeństwa.

Dysponujemy również wykonaniem elektrycznej ramy dostosowanej do pracy w środowisku wybuchowym, dostarczanej w specjalnym wykonaniu anty- wybuchowym.

Wytwarzanie gorącego powietrza następuje w odrębnych nagrzewnicach, połączonych wspólnym kanałem, którym gorące powietrze przepływa pod wpływem pracy wentylatora celem dokonania obkurczenia kaptura foliowego w optymalnych warunkach. Sekcje nagrzewnic mogą być wyposażone w odrębne sterowniki temperatury. Na pulpicie sterowniczym można nastawiać strefy o różnych poziomach nagrzewania oraz regulować natężenie nagrzewania w strefach. Ramy mogą być wyposażona w grzałki o zmiennej mocy. Sprawdzoną opcją tego foliomatu jest obciąganie folią ładunku na palecie wraz z paletą z boku i od spodu palety.

Bezpieczne ogrzewane gazem niskociśnieniowym ramy obkurczające.

gif (55765 bytes)

Gazowe ramy obkurczające firmy Möllers produkują duże ilości gorącego powietrza w trakcie bezpośredniego przepływu powietrza, które opływa ładunek na palecie bardzo równo i ogrzewa skutecznie folię , nie powodując lokalnego przegrzania. Ramy obkurczające firmy Möllers umożliwiają stosowanie bardzo cienkiej folii dając zadowalające rezultaty foliowania. Zastosowano specjalne sposoby dla zapewnienia bezpiecznej pracy foliomatu. W tym celu wprowadzono system pionowego przepływu gorącego powietrza w zamkniętym systemie nagrzewania oraz monitorowanie temperatury.

W szczególnych przypadkach bezpieczeństwo pracy foliomatu powiększono przez zastosowanie wskaźnika stałej temperatury; sygnalizacji akustycznej i optycznej; automatyczne wyłączniki systemu w razie przekroczenia określonej temperatury lub awarii wentylatora powietrza.

Kanał grzewczy jest systematycznie opłukiwany strumieniem zimnego powietrza przed rozpoczęciem procesu nagrzewania gorącym powietrzem. Można również chłodzić system powietrzny po wyłączeniu palników po zakończeniu procesu foliowania, w razie potrzeby. Można również włączyć system automatycznej regulacji mieszanki gazowo-powietrznej dla uzyskania stałej wartości nagrzewania kapturów foliowych.

Gazowe ramy obkurczające firmy Möllers pracują z wydajnością do 150 palet na godzinę.

Foliomat na folię termokurczliwą z rękawa z bezpieczną gazową ramą obkurczającą firmy Möllers.

gif (94230 bytes)

Foliomat typu Electric-Combi FSA

Automatyczny foliomat na folię termokurczliwą z rękawa, system bez kontaktu, ze zintegrowaną bezpieczną ramą obkurczającą ogrzewaną elektrycznie.

Zaawansowana technologia chroniona patentami:
Möllers-Combi-FSA patent EP 0 250 647
Undershrink patent EP 0133 462
Anti-collage patent EP 0 116 124

Cztery najważniejsze fazy pracy foliomatu typu Electric-Combi FSA

gif (11317 bytes)

1) Folię z rękawa naciąga się z bębna na długość zależną od wysokości ładunku i palety;     paletę z ładunkiem podnosi się na windzie.

gif (11511 bytes)

2) Kaptur owija paletę od spodu, obniża się paletę na windzie, proces obkurczania przebiega z dołu do góry.

gif (10699 bytes)

3) Działa urządzenie anty-laminarne: wprowadzono cienką warstwę powietrza między kaptur foliowy a ładunek, co zapobiega przyklejeniu się folii do ładunku.

gif (11217 bytes)

4) Obciąganie folią góry ładunku na palecie.

Foliomat ogrzewany gazem typu Combi-FSA

Automatyczny foliomat na folię termokurczliwą z rękawa, system bez kontaktu, ze zintegrowaną bezpieczną ramą obkurczającą ogrzewaną gazem.

gif (76863 bytes)

Foliomat Möllersa typu Combi-FSA, automatyczny na folię z rękawa z gazową ramą, łączy w sobie zalety foliomatu z zaletami ramy obkurczającej dla uzyskania oszczędności miejsca. Zastosowanie zamkniętego systemu nagrzewania z pionowym ukierunkowaniem przepływu gorącego powietrza i monitorowaniem temperatury zapewnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa pracy foliomatu.

System nagrzewania gazowego cechuje się szybkim przebiegiem procesu foliowania, co umożliwia uzyskanie średniej wydajności do 100 palet na godzinę.

Wszystkie foliomaty Möllersa mogą być wyposażone w anty-laminarny system chroniony patentem. Jest to urządzenie nadmuchujące powietrze od spodu kaptura, połączone z systemem foliowania z boku i od spodu palety, co zapobiega sklejaniu się folii z ładunkiem na palecie.

gif (10608 bytes)

Anty-laminarny system uniemożliwiający sklejenie folii z ładunkiem na palecie

gif (41781 bytes)

Bezpieczne połączenie ładunku na palecie z paletą dzięki zastosowaniu obciągania folią ładunku wraz z paletą z boku i od spodu palety.

Kompletna linia paletyzowania i foliowania folią termokurczliwą.

gif (70738 bytes)

Linia pakująca o dużej wydajności z automatycznym systemem paletyzowania i foliowania folią termokurczliwą.

Wydajność nowoczesnego sytemu logistycznego transportu zależy od ważnego medium : palety jako nośnika transportowego towaru, na której towar jest ułożony jako ładunek, stanowiący jednostkę transportową. Tylko w wyniku automatycznego mechanicznego układania ładunków na paletach można uzyskać wysoką wydajność i ekonomiczną efektywność systemu transportu.

Od wielu lat firma Möllers produkuje automatyczne paletyzatory o dowolnym wzorze układania ładunków na palecie dla niezliczonej ilości różnych towarów oraz o różnych wydajnościach dostosowanych do potrzeb małych, średnich i dużych przedsiębiorstw jak również dla przemysłów wymagających wydajności do 5000 ładunków na palecie na godzinę.

Najczęściej wymaganą przez klientów formą paletyzatorów firmy Möllers są paletyzatory dla delikatnych ładunków. Wtedy wymagany jest dokładny kształt ładunku na palecie, delikatny transport paletyzowanych ładunków, które układane są w kilku warstwach na palecie. Następnie ładunki na palecie zabezpieczane są do transportu przez foliowanie folią termokurczliwą (shrink film) lub folią rozciągliwą na zimno (stretch film). Ma to zastosowanie w szerokim zakresie towarów przemysłowych jako bardzo elastyczny i ekonomiczny sposób zabezpieczania ładunków na palecie.

Firma Möllers oferuje duży wybór sposobów foliowania:

Jako alternatywę dla tradycyjnego systemu paletyzacji firma Möllers rozwinęła nowy system bezpaletowego zabezpieczania ładunków przy pomocy dwóch kapturów przeciwbieżnych z folii termokurczliwej. System stosowania folii rozciągliwej na zimno o dużej rozciągliwości tzw. technologia HE umożliwia uzyskanie dodatkowego zmniejszenia kosztów foliowania.

 

Linie pakujące dla różnych gałęzi przemysłu

Firma Möllers przez dziesięciolecia rozwijała technologię paletyzowania i foliowania uzyskując wiedzę know how w zastosowaniu folii do osłony ładunków na paletach. Szeroki zasięg doświadczeń w realizacji linii pakujących umożliwił produkcję typu Combi dla folii rozciągliwej na zimno (stretch folia) i (w tej samej maszynie) folii termokurczliwej (shrink folia) w licznych kombinacjach zastosowań. System ten umożliwia wytworzenie w tej samej maszynie kapturów z folii rozciągliwej na zimno lub z folii termokurczliwej lub też bezpaletową ochronę ładunków do transportu przy pomocy dwóch przeciwbieżnych kapturów, przy czym wewnętrzny kaptur jest wykonany z folii termokurczliwej, zaś zewnętrzny kaptur z folii rozciągliwej na zimno. Metoda ta jest szczególnie stosowana przez firmy eksportujące towar, gdyż umożliwia zmniejszenie ciężaru ładunku o ciężar palety i zwiększenie bezpieczeństwa ładunku w transporcie przez mocniejsze foliowanie, co zapewnia doskonałą ochronę ładunków przed wilgocią i zabrudzeniem.

Kompletna linia paletyzacji z foliomatem na folię termokurczliwą typu Combi-FSA

gif (19552 bytes)

Linia o dużej wydajności z paletyzatorem typu PLS oraz foliomatem typu FSA i odrębną ramą na folię termokurczliwą typu SR

gif (24794 bytes)

System bezpaletowego zabezpieczania ładunków typu Combi na folię termokurczliwą (shrink folia) i/lub na folię rozciągliwą na zimno (stretch folia)

gif (25309 bytes)

gif (56554 bytes)

Foliomat typu PKS-1 Compact, chroniony przez niemieckie i zagraniczne patenty

gif (17284 bytes)

Bezpaletowy system foliowania ładunków

Ładunek ofoliowany w systemie bezpaletowym folią termokurczliwą metodą firmy Möllers tzw. System Przeciwbieżnych Kapturów z folii termokurczliwej jest ekonomiczny i przyjazny naturalnemu środowisku.

System ten łączy w jedno: jednostkę transportową, zabezpieczenia ładunku do transportu i osłonę ładunku przed warunkami atmosferycznymi.

Pakunek w systemie przeciwbieżnych kapturów zawiera w sobie wyłącznie towar i folię (bez palety).

Dwa kaptury : jeden wewnętrzny i drugi odwrócony, ściskają ładunek tak mocno, że tworzą samodzielny mocny pakunek, łatwy do załadunku i rozładunku przy pomocy wózka widłowego i dźwigu z zaczepem widłowym. Ładunki te łączą w sobie funkcję palety i ofoliowanego ładunku oraz zapewniają bezpieczny transport i przeładunek nawet przy ciężarze ładunku ponad 2 tony i transporcie morskim.

Umożliwia to zaoszczędzenie na kosztach materiału palety oraz hermetyczne zamknięcie ładunku ze wszystkich stron dla zabezpieczenia przed atmosferycznymi wpływami na ładunek. Nawet tak wrażliwe materiały jak nawozy, cement i inne zawierające w sobie materiały wiążące mogą być magazynowane na otwartym powietrzu, transportowane na otwartych pojazdach i w wagonach w dowolnych warunkach atmosferycznych. Dzięki możliwości recyklingu folii jest to sposób pakowania przyjazny naturalnemu środowisku.

gif (17177 bytes)   Idealny dla załadunku i rozładunku.

gif (15892 bytes)   Idealny dla transportu odkrytym samochodem.

gif (115317 bytes)   Idealny do transportu barką.

gif (21944 bytes)   Idealny do transportu odkrytym wagonem.

gif (21166 bytes)   Idealny do magazynowania na otwartym powietrzu w wielu warstwach.

gif (18259 bytes)   Idealny do transportu statkiem oceanicznym.

gif (17960 bytes)   Idealna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

System bezpaletowy foliowania kapturami przeciwbieżnymi z folii termokurczliwej

gif (20700 bytes)

  1. Układanie ładunku ze zmniejszoną ostatnią warstwą na górze ładunku
  2. Nakładanie wewnętrznego kaptura
  3. Ściąganie pierwszego kaptura
  4. Profilowanie krawędzi ładunku na górnej warstwie
  5. Obrót ładunku o 1800 z dociskiem
  6. Nakładaniu drugiego (przeciwbieżnego) kaptura
  7. Ściąganie drugiego kaptura
  8. Ostateczne profilowanie krawędzi ładunku w dolnej warstwie dla umożliwienia transportu ładunku wózkiem widłowym
  9. Ładunek gotowy do transportu

Sterowanie i wizualizacja procesu paletyzowania i foliowania

gif (59925 bytes)

Technologia sterowania firmy Möllers jest synonimem niezawodności i bezpieczeństwa.

Już na początku lat siedemdziesiątych paletyzatory i foliomaty firmy Möllers były wyposażone w programatory do sterowania procesem. Maschinenfabrik Möllers utrzymuje nadal przewodnictwo we wprowadzaniu rozwoju w tej dziedzinie. Linie pakujące, paletyzujące i foliujące firmy Möllers są wyposażone w sterowniki różnych poddostawców zależnie od życzenia kupującego.

Innym istotnym postępem w procesie sterowania jest wprowadzeniu systemu bus. Wszystkie polecenia w systemie sterowania z wyłączników do silników, ustawienia siłowników i innych elementów, sygnały z wyłączników krańcowych i różnych czujników są transmitowane przy pomocy sygnałów digitalnych przez wspólny przekaźnik - pole bus- między centrum sterowania a poszczególnym elementem sterowania. Technologia bus umożliwia zmniejszenie grubości kabli do kilku par kablowych i tworzy instalację znacznie łatwiejszą w eksploatacji i do przyszłej rozbudowy systemu.

Osiągnięciem firmy Möllers maksymalne zblokowanie wszelkich terminali w bloki zamontowane wewnątrz maszyny, co umożliwia maksymalne przeniesienie prac instalacyjnych do warsztatu producenta a tym samym zmniejszenie prac wykonywanych u Kupującego i skrócenie czasu prac rozruchowych.

gif (53446 bytes)   gif (57547 bytes)

Dla operatora systemu ważna jest charakterystyka systemu sterowania jasno sformułowana, prosta w procedurach sterowania, z minimalną potrzeba interwencji operatora, z możliwością sprawdzania działania systemu w dowolnej chwili, z możliwością obsługi zintegrowanego systemu. Firma Möllers doskonale spełniła te wymagania przez zastosowanie systemu wyświetlania, który pokazuje operatorowi bieżący stan działania, asystuje operatorowi w jego interwencjach, które mogą być niezbędne w dialogu : człowiek - maszyna, i który wspomaga niezawodność systemu dzięki samodiagnozie systemu w czasie rutynowego serwisu.

gif (27272 bytes)

gif (25235 bytes)

gif (24654 bytes)

System wizualizacji spełnia również funkcje sterowni dzięki zbieraniu informacji, ich zapisywaniu i oszacowaniu według zadanych kryteriów. Jeszcze większą niezawodność uzyskuje firma Möllers dzięki systemowi diagnozy na odległość. Zapewnia to pomoc udzielaną na odległość użytkownikowi przez ekspertów firmy Möllers pracujących w naszym dziale technicznym w Beckum w Niemczech. Obecność personelu użytkownika nie jest przy tym konieczna. Jest to dalszy sposób na zmniejszenie kosztów serwisu.

gif (27872 bytes)