Bezpaletowy system ochrony ładunków przy pomocy folii stretch lub shrink
z wykorzystaniem technologii odwróconego kaptura firmy MÖLLERS
Bezpaletowe linie do pakowania folią
termokurczliwą/ folią kurczliwą na zimno [‘stretch’] z wykorzystaniem technologii odwróconego kapturafirmy MÖLLERS

 
- linia bezpaletowa
- technologia odwróconego kaptura
- ładunki opakowane
- oszczędność kosztów
- układ transportowy

Instalacje do napełniania produktami luzem, ciekłymi i o konsystencji pasty
- instalacje do paletyzowania
- roboty paletyzujące i depaletyzujące
- pakowanie z folią kurczliwą na zimno [‘stretch’]
- pakowanie z folią termokurczliwą
- układy bezpaletowe do pakowania z folią termokurczliwą/ folią ‘stretch’
- pakowarki worków, układy do pakowania worków
- w pełni zautomatyzowane układy do załadunku ciężarówek
- układy przenośników i ładowarek
- układy sterowania i wizualizacji

Instalacje do napełniania produktami luzem, ciekłymi i o konsystencji pasty
- instalacje do paletyzowania
- roboty paletyzujące i depaletyzujące
- pakowanie z folią kurczliwą na zimno [‘stretch’]
- pakowanie z folią termokurczliwą
- układy bezpaletowe do pakowania z folią termokurczliwą/ folią ‘stretch’
- pakowarki worków, układy do pakowania worków
- w pełni zautomatyzowane układy do załadunku ciężarówek
- układy przenośników i ładowarek
- układy sterowania i wizualizacji

BEZPALETOWY UKŁAD ZAŁADOWCZY

MASZ TERAZ NOWY WYBÓR: POMIĘDZY PAKOWANIEM W FOLIĘ TERMOKURCZLIWĄ LUB FOLIĘ KURCZLIWĄ NA ZIMNO [‘STRETCH’]

Początkiem tej technologii był pomysł czysto wizjonerski – jak wyeliminować palety transportowe i wykorzystać pakowane towary jako platformy załadowcze – była to idea samonośnej jednostki załadowczej, utrzymywanej w równowadze stałej dzięki zatopieniu jej w folii kurczliwej. Inżynierowie firmy Moellers opracowali tzw. układ odwrotny z kurczliwym kapturem i wprowadzili tę technologię w życie.

Ładunek przygotowany technologią odwróconego kaptura udowodnił swą przydatność w wielu instalacjach pracujących w różnych krajach na całym świecie i okazał się lepszy od konwencjonalnych ładunków na paletach – dlatego, że paleta ma pewne ujemne strony – wysoki koszt, określone wymagania przestrzenne i brak zabezpieczenia ładunku.

Firma MÖLLERS miała jeszcze jedno niespełnione życzenie – wyzwanie dla firmy, które zostało podjęte i zakończone powodzeniem tj. przygotowanie ładunku bez palety w technologii odwróconego kaptura z folią kurczliwą na zimno [folia ‘stretch’]. Jest to solidnie wykonany ładunek, a jego decydującą zaletą są korzyści ekonomiczne

Eliminacja kosztów palet to istotna oszczędność, ale nie ona jedyna:

BEZPALETOWE PAKOWANIE TECHNOLOGIĄ ‘ODWRÓCONEGO KAPTURA’ OZNACZA WIELE KORZYŚCI DLA DOSTAWCY I ODBIORCY

Paleta transportowa stała się z pewnością nieodzownym elementem w racjonalizacji łańcucha dostawczego oraz skutecznej dystrybucji towarów. Lecz paleta to kosztowne narzędzie logistyczne. Bez względu, czy jest to paleta jednorazowa, wielokrotnego użytku, dzierżawiona, czy twoja własna to koszta jej zorganizowania są wysokie. Ponadto dochodzą jeszcze niemałe koszta przewozowe i magazynowania pustych palet. Zarządzanie zapasami i naprawy palet to kolejne koszta, częstokroć dość znaczne.

A ponadto przydatność palet jest także ograniczona; niekiedy trzeba poprawić ich konstrukcję pod kątem wstrząsoodporności, zabezpieczyć je przed warunkami pogodowymi, co oznacza stosowanie dodatkowych rękawów lub kapturów z folii stretch lub termo-kurczliwej. Sam ciężar i objętość palet zmniejsza faktyczny ciężar przewodzonych towarów. Z pewnością układ bezpaletowy z odwróconym kapturem to alternatywa bijąca na głowę inne rozwiązania, oferująca wiele korzyści, wykraczające poza oszczędności czysto finansowe.

 

BEZPALETOWY UKŁAD ZAŁADOWCZY Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII ODWRÓCONEGO KAPTURA FIRMY MÖLLERS
Z FOLIĄ KURCZLIWĄ NA ZIMNO[‘STRETCH’] LUB TERMOKURCZLIWĄ  

Szereg korzyści:

- całkowita eliminacja kosztów palet
- ładunki odporne na wstrząsy w czasie przewozu
- wodoszczelność umożliwiająca magazynowanie pod gołym niebem
- zabezpieczenie towaru przed brudem i kradzieżą
- materiał na opakowania przyjazny dla środowiska, nadający się do odzysku
- kolejny plus: znaczne obniżenie energochłonności o zużycia folii, większa wydajność instalacji
- maksymalna efektywność
OBCIĄGANIE FOLII Z PODWÓJNYM ZACISKANIEM

Ostatnia nowinka w technologii odwróconego kaptura

Nowe korzyści płynące z technologii bezpaletowego ładunku obciąganego folią stretch.

 
Energooszczędna produkcja ładunków bezpaletowych z zastosowaniem obciągania folią [stretch], bez energii cieplnej to kolejna nowinka w technologii pakowania metodą odwróconego kaptura. Wysoce rozciągliwa folia Hi-Expander oraz Ultrastretch zapewnia dużą wytrzymałość dla ładunków samonośnych. Opakowanie utworzone z odwróconego kaptura łączy w sobie funkcje samego opakowania oraz zabezpieczenia zawartości. Oznacza to także zabezpieczenie przed wilgocią, zanieczyszczeniami i kradzieżą.

Technologia jest dopracowana i wiarygodna, a jej istotnym elementem jest urządzenie HSA-Vario: płat folii podawany jest z rolki, następnie nawijany na cztery osadzone palce rozciągające, wreszcie zatopiony na żądanej długości na kapturze. Kaptur zostaje oddzielony od folii, obciągnięty do szerokości owijania oraz naciągnięty na stosie pokrytym już podkładem foliowym. Po obróceniu ładunku w ten sam sposób zostanie nałożony kaptur odwrócony.

Zadaniem podkładu foliowego jest przenoszenie ciężaru zawartości ładunku oraz ochrona podstawy ładunku dzięki odpowiedniej wytrzymałości podkładu na rozerwanie

 

 

 

Nakładarka podkładu foliowego, automatyczna nakładarka kaptura oraz obrotnica ładunku stanowią główne elementy inii

 

 

 

 

 

 

Krok 1: stos podawany z automatycznego paletyzatora
Krok 2: nakładarka folii – nakładanie podkładu z folii wzmacniającej podstawę ładunku
Krok 3 nakładarka kaptura poprzecznego HSA Vario
Nakładanie kaptura wewnętrznego
Krok 5 nakładanie kaptura odwróconego
Krok 4 dociskanie ładunku na prasie oraz obracanie
Obracanie ładunku podstawą do góry

 

 

Ładunki przygotowane metoda odwróconego kaptura
z zastosowaniem folii kurczliwej na zimno [‘stretch’] są:

- wzmocnione do transportu drogowego, kolejowego lub morskiego
- idealne dla worków lub innych pojemników
- a także nawet dla dużych obciążeń oraz ładunków wysokich
- nadają się do przewozów na odkrytych pojazdach, do szybkiego załadunku i rozładunku
- można je magazynować na otwartej przestrzeni bez względu na pogodę
- nawet u klienta (klient korzysta, bo dostawca obsługuje go u niego)
- optymalizacja i zmniejszenie zużycia folii do minimum
- materiał przyjazny dla środowiska, nadaje się do odzysku
           

Elastyczność zastosowania; bezpieczna inwestycja

- linie pakujące z wykorzystaniem technologii odwróconego kaptura oraz folii kurczliwej na zimno [stretch] nadają się do różnego rodzaju ładunków o różnych formatach

- linie pakujące z wykorzystaniem technologii odwróconego kaptura oraz folii kurczliwej na zimno [stretch] mogą być też stosowane do przygotowywania zwyczajnych, niezabezpieczonych ładunków paletowych oraz ładunków paletowych z obciąganym kapturem

- oferta nasza obejmuje jednostki o wydajności od 40 do 100 ładunków/h. 

Elastyczność stosowania oraz ekonomia kosztów ładunku bezpaletowego z folią stretch sprawiają, że zakup linii pakującej z wykorzystaniem technologii odwróconego kaptura to jak najbardziej uzasadniona inwestycja, z przyszłością, która niebawem się spłaci. Poza podajnikami oraz automatycznymi paletyzatorami wymaganymi do układania towarów w stos, w skład podstawowego zestawu do pakowania bezpaletowego wchodzą następujące trzy urządzenia: foliomat HSA – automatyczna nakładarka kaptura poprzecznego z folii ‘stretch’, nakładarka podkładu folii , dociskacz i obrotnica ładunku.

Patent zgłoszony EP 2 036 818 A1

Bezpaletowe pakowanie z odwróconym kapturem to optymalna technologia pakowania dla wielu towarów układanych w stos, a następnie przewożonych. Można zastosować różne wzorce stosów zależnie od formatu ładunku np. worków


Rotopakowarki oraz pakowarki in-line [pracujące szeregowo] do napełniania worków papierowych oraz polietylenowych, polipropyle-nowychPodstawowa linia do pakowania folią stretch PSH-1, wyposażona
w jedna automatyczną owijarkę folii; wydajność do 40 jednostek/h
Technologia odwróconego kaptura z folią stretch
1. umieszczenie kaptura na palcach rozciągających
2. rozciąganie kaptura zależnie od szerokości ładunku
3. rozpoczęcie obciągania kaptura
4. nałożenie warstwy spodniej pod stosem


Wzór 5 workowy, z podstawą w kształcie komina, 4 workową
Wzór 5 workowy, z podstawą w kształcie komina, 4 workową
Wzór 3 workowy, z podstawą w kształcie komina, 2 workową
Wzór 4 workowy, z podstawą w kształcie komina, 3 workową
Wzór 8 workowy, z podstawą w kształcie komina, 6 workową
Wzór 10 workowy, z podstawą w kształcie komina, 6 workową

 

Sześć kroków do  przygotowania ładunku bezpaletowego, z folią termokurczliwą, przeznaczonego do wysyłki

1.    Towar ułożony w stos. Ostatnia warstwa [górna] wykonana wg wzorca zredukowanego

2.    Kaptur wewnętrzny nasunięty na miejsce

3.    Nisze zaczepowe dla wózka widłowego, profilowane po obu stronach warstwy górnej

4.    ładunek obrócony o 180 stopni. Warstwa górna jest teraz podstawą ładunku

5.    Kaptur odwrócony przeciągnięty

6.    Poprawione nisze zaczepowe dla wózka widłowego. Jednostka gotowa do wysyłki
Zasadą wszystkich bezpaletowych, zafoliowanych ładunków jest:

Maksymalna swoboda wyboru w zakresie ładunku wykonanego technologią odwróconego kaptura z folią kurczliwą.

 

W ostatnich 30 latach historia firmy MÖLLERS pisana jest przez ładunek bezpaletowy z folią termo-kurczliwą - ponad 200 zainstalowanych linii z technologią odwróconego kaptura oraz folii termo-kurczliwej oraz miliony  ładunków bezpaletowych, wysyłanych transportem drogowym, koleją lub drogą morską bez obawy o ich zniszczenie. Swój sukces zawdzięczamy solidności, wytrzymałości, uniwersalnej ochronie, elastyczności ładunku oraz odpowiedniej technologii jego przygotowywania.

Etapy: ułożenie towaru w stos, przy czym warstwa wierzchnia jest zredukowana; tworzenie kaptura wewnętrznego, nisz zaczepowych dla wózka widłowego po obu stronach warstwy wierzchniej. Odwracanie ładunku ‘do góry nogami’. obciągania kaptura odwróconego, formowanie nisz zaczepowych – zapewnia to bezpieczny przeładunek wózkiem widłowym lub dźwigiem. Jednostka ładunku gotowa do wysłania!


PKS-1 linia pakująca kompaktowa, wyposażona jest w  automatyczny foliomat na folię termo-kurczliwą typu Combi-FSA z integralną  ramą obkurczającą


Krok 1: stos wykonany na automatycznej paletyzarce
Foliomat na  folię termo-kurczliwą Combi-FSA:
Krok 2+3 obciąganie kaptura wewnętrznego, obkurczanie kaptura oraz formowanie nisz zaczepowych
Krok 5+6 obciągania kaptura odwróconego, obkurczanie kaptura oraz  poprawa wykonanych niszy zaczepowych 
Stanowisko dociskania i obracania ładunku
Krok 4: odwracanie ładunku ‘do góry nogami’
Wysokowydajna  linia pakująca PKS 2HL z folią kurczliwą,o wydajności 90 ładunków/ h, wyposażona w  dwa foliomaty na folię termokurczliwą  oraz dwie osobne ramy obkurczającePakowaczki worków typu FFS, pakowaczki pneumatyczne, próżniowe, śrubowe, wagi ładunków,  linie napełniania worków otwartych

     

1 nakładanie wewnętrznego kaptura termo-kurczliwego na ładunek
2 tworzenie niszy zaczepowych [ dla wózka widłowego] w kapturze wewnętrznym
3 wykańczanie nisz zaczepowych w kapturze odwróconym

Maszyny  na zamówienie klienta – elastyczność działania

- linie pakujące z wykorzystaniem technologii odwróconego kaptura oraz folii termo-kurczliwej firmy Möllers dostępne są w wersjach o wydajności 20-90 ładunków/ h

- poprzez połączenie  różnych grubości folii i formatów ładunków dzięki pełnowymiarowym lub skróconym kapturom odwróconym oraz lekkiej warstwie wierzchniej lub wzmocnionej podstawie, układ może dostosowywać się elastycznie do różnych obciążeń oraz naprężeń pochodzących od ładunku, przy minimalizacji zużycia folii

- foliomaty firmy MÖLLERS z wykorzystaniem technologii odwróconego kaptura oraz folii termo-kurczliwej umożliwiają tworzenie  zwyczajnych ładunków paletowych, alternatywnie z lub bez kaptura obkurczanego, jak i ładunków bezpaletowych z folią termo-kurczliwą.

 
30 lat doskonalenia technologii

Od wprowadzenia technologii odwróconego kaptura z folią termo-kurczliwą, firma Möllers utrzymuje swą wiodącą pozycję pioniera w tym zakresie technologii.
-  foliomat typu Combi-FSA na folię termo-kurczliwą z bobiny: jedna kompaktowa maszyna do nawijania
i obkurczania folii
- kontrolowany proces obciągania kaptura wewnętrznego i odwróconego: znacznie wzmocnienie osłony ładunku
- technologia przeciw-rozwarstwianiu: zapobiega przyleganiu kaptura wewnętrznego do produktu pakowanego w folię
- rama obkurczająco-zabezpieczająca: spełnia najostrzejsze normy BHP w przemyśle chemicznym
- zużycie energii – znacznie obniżone

 
W dziejach pionierskiego rozwoju technologii firmy Möllers, bezpaletowy ładunek pakowany w folię termo-kurczliwą stanowi jedną z najlepszych opcji  w zakresie technologii z odwróconym kapturem; drugą opcją jest ładunek bezpaletowy pakowany w folię  kurczliwą na zimno [stretch]. Są to dwie opcje do wyboru przez klienta, zależnie od przeznaczenia.Linia pakowania z folią termo-kurczliwą PKS-1
z integralną ramą obkurczającą

Standardowe wzorce opakowań – warianty materiało-oszczędne
Od lewej do prawej: pełnowymiarowy kaptur odwrócony; kaptur odwrócony o zmiennej długości; kaptur odwrócony jako osłona; osłona wykonana z płaskiego arkusza folii;
 
Wzory opakowań ze wzmacnianymi podstawami
Od lewej: usztywnienie podstawy z kapturem spodnim; usztywnienie podstawy z arkuszem spodnim; usztywnienie podstawy z arkuszem pośrednim; usztywnienie podstawy z płytą stosu

 
Zarówno długość kaptura odwróconego, jak i grubość folii to skuteczne sposoby obniżenia zużycia folii oraz poprawy wytrzymałości jednostki ładunku.
Dzięki dodatkowym wzmocnieniom podstawy, ładunek wykonany technologią odwróconego kaptura i folii kurczliwej stanowi doskonale rozwiązanie nawet
w skrajnie trudnych warunkach

Ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura można magazynować pod gołym niebem.

Szczelne zamknięcie produktu w ładunku wykonanym technologią odwróconego kaptura  uniemożliwia przedostawanie się wilgoci do wnętrza ładunku. Odpada zatem szkodliwy wpływ wody i wilgoci atmosferycznej. A to oznacza kolejną zaletę ładunku przygotowanego tą technologią – można go magazynować pod gołym niebem. Wystarcza płaska powierzchnia; nie trzeba już budować magazynów. Można to wykorzystać np. w cementowni, zakładzie produkcji suchych zapraw lub tynków albo przy produkcji nawozów sztucznych, co szybko zwiększa możliwości magazynowania przy minimalnych dodatkowych kosztach. Magazynowanie cementu lub produktów chemicznych w workach w sezonie zimowym bez uszkodzeń  przekonało nawet sceptyków o  dodatkowej korzyści płynącej ze stosowania ładunków przygotowanych technologią odwróconego kaptura.

Ochrona ładunku od brudu i zanieczyszczeń to kolejna korzyść płynąca ze stosowania technologii odwróconego kaptura. Zatopienie ładunku w dwóch kapturach foliowych to także zabezpieczenie przed rozkradaniem towaru. Producenci stosujący technologię odwróconego kaptura wykorzystują ten fakt jako narzędzie marketingowe.
 

Magazynowanie pod gołym niebem ładunków wykonanych  technologią odwróconego kaptura, zróżnicowanych pod względem wielkości, wzoru i pozycji ich umieszczenia; są one łatwo dostępne wedle życzenia Zawartość ładunku wykonanego  technologią odwróconego kaptura  jest zabezpieczona od deszczu
i śniegu

Ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura, z zawartością odporną na nacisk można układać w stosy 2 i więcej razy większe, co jeszcze bardziej większa  ilość magazynowanego towaru.

 

Tymczasowy magazyn ‘pod chmurką’ cementu
w workach, przygotowany na niebrukowanej powierzchni w cementowni w Azji Południowo-Wschodniej

Szybkie ładowanie ciężarówek i wagonów kolejowych:
Ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura jadą w świat

 
Ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura są odporne na niedogodności transportowe. Solidna warstwa ochronna wykonana z folii dobrze zabezpiecza  towary, umożliwia zachowanie kształtu towaru,
a ładunek odporny jest na naprężenia przy załadunku i rozładunku.  Solidnie ofoliowane jednostki załadowcze mają kolejny plus: ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura można przewozić na odkrytych pojazdach, bo są one odporne na czynniki pogodowe. Odkryte skrzynie załadowcze ciężarówek lub wagonów kolejowych są prostsze w obsłudze; wielu użytkowników  wyraziło uznanie, po stwierdzeniu, że nowe jednostki ładunkowe znacznie skróciły czas załadunku i rozładunku towaru.
 

   

Odkryte pojazdy są dobrze przystosowane do przewożenia ładunków wykonanych technologią odwróconego kaptura; łatwość dostępu do nich przyspiesza załadunek wózkami widłowymi i dźwigami. Ładowanie po jednej stronie pojazdu, gdy wózek widłowy chwyta naraz dwa ładunki, przyspiesza proces załadunku.

Skrócenie czasu załadunku to także zmniejszenie innych kosztów:
Ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura płyną po morzach i oceanach

 
Ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura udowodniły, że są doskonale przystosowane do przewozów morskich. W porównaniu do luźnych worków ładowanych na zawiesiach instalacji przeładunkowych, dzięki większej objętości, precyzyjnemu, łatwemu do magazynowania kształtowi mogą być one przeładowane o wiele szybciej, w sposób całkowicie zmechanizowany, a stos ułożonego towaru jest bardziej odporny na naciski. Skrócenie czasu załadunku oznacza także skrócenie czasu operacji wewnatrzportowych oraz opłat postojowego. Ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura zwiększają efektywność przewozów morskich – i nie tylko, bo eliminują niebezpieczeństwo pękania worków oraz wynikający stąd czas sprzątania.

   

Ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura  dobrze sprawdzają się w sztauerce. Można je przeładowywać dźwigami korzystając z haków w kształcie C, podwójnego C, uprzęży klamrowych a także zawiesi taśmowych, co ułatwia współpracę między operatorami wózków widłowych i dźwigów.

Dzięki doskonałym właściwościom przeładunkowym, ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura  spełniają wszystkie wymagania dotyczące szybkiego załadunku i rozładunku containerów.

Nawet po długiej i uciążliwej podróży:
Ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura docierają w dobrej formie do odbiorcy

 
Podróż morska może być uciążliwa. Ale dobrze przygotowany ładunek powinien wytrzymywać trudne warunki morskie. Ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura czynią zadość temu wymogowi; mają wszystko to, co jest potrzebne, aby nadejść w stanie nienaruszonym – bez względu na ilość operacji, środek przewozowy oraz pokonywane odległości.

 
Oszczędność i bez szkody dla środowiska

Zmienne warunki klimatyczne – zimno lub upały – nie mają istotnego wpływu na przewóz i charakterystykę magazynowania jednostek ładunkowych.  Przewozy i przeładunek  bez strat produktu i bez jego zanieczyszczenia to korzyści ekonomiczne i dla środowiska; bezpaletowe ładunki wykonane technologią odwróconego kaptura łączą w sobie te cechy. Nie zanieczyszczają środowiska, a do ich wykonania stosuje się materiał nadający się do odzysku.

        

Po przebyciu tysięcy mil morskich, towary przybywają do miejsca przeznaczenia w dobrej formie; mogą zostać przeładowane, kontynuować podróż lub zostają zmagazynowane tymczasowo pod gołym niebem.

Linie pakujące firmy Möllers z technologią  folii kurczliwej na zimno [‘stretch’]: seria PSH

Linie pakujące firmy Möllers z technologią folii kurczliwej na zimno [‘stretch’] oraz odwróconego kaptura oferowane są ze znamionową wydajnością 40 -100 jednostek ładunku/ h. Na linii PSH-1 ładunki zostają obrócone, a następnie skierowane do automatycznego foliomatu na folię kurczliwą na zimno ‘stretch’ pracującego w technologii odwróconego kaptura. Linia PSH-K zaopatrzona jest w obejście do zawracania ładunku, gdy kaptur wewnętrzny został już nasunięty, ładunek dociśnięty i umieszczony na tym obejściu.

Linia PSH-2 posiada dwa automatyczne foliomaty na foli kurczliwą na zimno stretch; wszystkie ładunki przechodzą przez urządzenie w tym samym kierunku. 

Linia PSH-1  wydajność: do 40 jednostek/h

Linia obciągania folią stretch oraz pakowania PSH-2  wydajność do 100 jednostek/h

automatyczny paletyzator płytowy PLS; nakładarka podkładu foliowego; nakładarka kaptura poprzecznego HSA Vario; stanowisko dociskania stosu oraz obrotnica;  nakładarka kaptura poprzecznego HSA Vario; przenośnik do odbioru ładunków

 

Od lewej: stanowisko spłaszczania worków; automatyczny paletyzator płytowy PLS; nakładarka podkładu foliowego; nakładarka kaptura poprzecznego HSA Vario; stanowisko dociskania stosu oraz obrotnica; przenośnik do odbioru ładunków

 

Linia obciągania folią stretch oraz pakowania PSH-K  wydajność do 60 jednostek/h

 

Od lewej: nakładarka kaptura poprzecznego HSA Vario;

stanowisko spłaszczania worków; automatyczny paletyzator  płytowy PLS; nakładarka podkładu foliowego; przenośnik do odbioru ładunków

U dołu: przenośnik poprzeczny; stanowisko dociskania stosu oraz obrotnica;  przenośnik poprzeczny

Linie pakujące firmy MÖLLERS z technologią folii termo-kurczliwej: seria PKS

Linie pakujące firmy MÖLLERS z technologią folii termo-kurczliwej oraz odwróconego kaptura oferowane są ze znamionową wydajnością 20 -90 jednostek ładunku/ h. Mogą pracować z ramami obkurczającymi ogrzewanymi gazem lub elektrycznie; wersja elektryczna wykonywana jest także z wysokim stopniem zabezpieczenia. Modele PKS-1, PKS-K i PKS-2 wyposażono w  automatyczne foliomaty  folii termo-kurczliwej Combi-FSA z integralną ramą obkurczającą. Wysokowydajna linia PKS-2 HL posiada natomiast dwa automatyczne foliomaty folii termo-kurczliwej, a każda z nich podłączona jest do osobnej ramy.

 

Linia PKS-1 – folia termo-kurczliwa + pakowanie

Wydajność: do 20 jednostek/h – ogrzewanie elektryczne 
do 25 jednostek/ h – ogrzewanie gazowe

Od lewej: stanowisko spłaszczania worków; automatyczny paletyzator płytowy PFS; foliomat folii termo-kurczliwej + profilarki nisz zaczepowych;  stanowisko dociskania stosu oraz obrotnica; przenośnik do odbioru ładunków

Linia PKS-K – folia termo-kurczliwa + pakowanie
Wydajność: do 30 jednostek/h – ogrzewanie elektryczne
Do 40 jednostek/ h – ogrzewanie gazowe

Od lewej: owijarka folii termo-kurczliwej + profilarki nisz zaczepowych
Stanowisko spłaszczania worków; automatyczny paletyzator płytowy PLS; 

U dołu: przenośnik poprzeczny; stanowisko dociskania stosu oraz obrotnica;  przenośnik poprzeczny
przenośnik do odbioru ładunków

Linia PKS- 2 – folia termo-kurczliwa + pakowanie

 Wydajność: do 40 jednostek/h – ogrzewanie elektryczne
Do 60 jednostek/ h – ogrzewanie gazowe

Od lewej: automatyczny paletyzator płytowy PLS; foliomat folii termo-kurczliwej + profilarki nisz zaczepowych;  stanowisko dociskania stosu oraz obrotnica; foliomat folii termo-kurczliwej + profilarka nisz zaczepowych; 

przenośnik do odbioru ładunków

Linia PKS- 2 HL – folia termo-kurczliwa + pakowanie

Wydajność: do 55 jednostek/h – ogrzewanie elektryczne
do 90 jednostek/ h – ogrzewanie gazowe

Od lewej: automatyczny paletyzator płytowy PLS; foliomat folii termo-kurczliwej; rama obkurczająca
z profilarką nisz zaczepowych;  stanowisko dociskania stosu oraz obrotnica; foliomat folii termo-kurczliwej; rama obkurczająca z profilarką nisz zaczepowych;  przenośnik do odbioru ładunków

Gdy nazwa oznacza produkt wzorcowy:
Liczne zalety produktów firmy Moellers

Litera M na paletyzatorze… - gdy produkty światowej klasy zdobywają uznanie dzięki swej doskonałości, często stawia się je za wzór. W tym kontekście litera M oznacza oczywiście firmę MÖLLERS,

ale czasem ludzie lubią zastępować naszą nazwę marką pewnego niemieckiego auta, które cieszy się uznaniem na całym świecie. Przyjmujemy tę ocenę rynkową, która wynika ze ścisłego  zastosowania się do wymagań poziomu jakości, a wszystko to nosi znamiona pierwszoligowego poziomu niemieckiego przemysłu.  Pod każdym względem  praca nasza jest dążeniem do doskonałości  określaniem potrzeb rynkowych, opracowywaniem coraz lepszych systemów, projektowaniem i produkcją naszych produktów oraz służeniem naszym klientom. Oto przykłady i cechy, jakie świadczą o naszym  sukcesie wieńczącym nasze wysiłki.

 

Cecha naszej jakości – optymalny projekt napędowy:
mechanizm zębatkowo - przekładniowy ramion nakładania folii
stretch
w foliomacie typu HSA-Vario. Okazał się strzałem
w 10: wysoka sprawność, niskie koszta utrzymania,
bardzo cicha praca.
Cecha naszej jakości – format kompaktowy: zajmuje mało miejsca, dobra dostępność – oto cecha instalacji naszej firmy. Nawet w wersji z podwójną głowicą foliomaty folii rozciągliwej na zimno [stretch]  HSA Vario - dla dwóch rodzajów folii - urządzenie potrzebuje niewiele więcej miejsca niż model standardowy
Inna cecha – łatwość konserwacji: napędy i zespoły zaworów sterowniczych umieszczono w łatwo dostępnym miejscu, co ułatwia do nich dostęp,
jeśli jest to wymagane.
Cecha naszej jakości – cicha praca: oznacza lepszą dostępność i dłuższy żywot urządzenia, lepsze wykorzystanie samej maszyny. Urządzenia firmy Möllers są zawsze wykonywane z solidnych profili ze stali walcowanej.

Kompleksowy przegląd i kontrola  procesu pakowania
UKŁAD STEROWANIA PROCESEM ‘PRODUCAT’ NIEUSTANNIE KONTROLUJE PROCES FOLIOWANIA FOLIĄ STRETCH I SHRINK

Producat to  oprogramowanie do sterowania i monitorowania, opracowane przez firmę Möllers, dzięki któremu z terminalu centralnego możliwa jest pełna kontrola i sterowanie instalacjami napełniania
i pakowania, bez względu na ich gabaryty. Jednocześnie konfiguracja Producat umożliwia komunikację
z wyższymi poziomami (komputerami głównymi) oraz z internetem, połączenia z siecią wewnętrzną
w zakładzie, co umożliwia realizację zamówienia od klienta oraz diagnozowanie instalacji także poprzez komputery z prawem dostępu. Producat zainstalowany na standardowym PC połączony jest z programowalnymi sterownikami maszyn. Struktura Producat obejmuje kilka modułów programowych do wizualizacji oraz sterowania wejściowymi danymi sterowniczymi.

Moduł A. Realizacja zamówienia

Stanowi udogodnienie dla realizowania zamówień produkcyjnych poprzez wywołanie kompletnych danych produkcyjnych w formie tabelarycznej – wystarczy jedno kliknięcie myszką. Wszystkie wymagane ustawienia maszyny wykonywane są automatycznie i bezusterkowo.

Moduł B: diagnozowanie  instalacji

Pomaga w monitorowaniu statusu operacyjnego instalacji na  grafice formatującej, z możliwością zoomingu oraz wyświetlania wszystkich czujników, elementów uruchamiających oraz przeglądu wartości parametrów. W razie awarii jest możliwa szybka lokalizacja przyczyny dzięki alarmowi wizualnemu (miganie) lub barwnym znacznikom urządzeń uruchamiających/ sygnałom od czujników. 

Moduł C. Dbałość o program

Moduł C stosuje się dla podstawowych ustawień  w systemie oraz do bieżącej aktualizacji oprogramowania systemu dzięki układowi sterowania zdalnego firmy Moellers oraz układowi zdalnego diagnozowania, jeśli zajdzie taka potrzeba

 

Producat wychwytuje dane urządzenia na poziomie sterowania i przygotowuje je dla poziomu zarządzania danymi
- graficzne przedstawienie instalacji – obraz
w module Diagnostyka Instalacji 
Modułowa realizacja zamówienia: produkty przeznaczone do załadunku wywołuje się kliknięciem myszki; wszystkie ustawienia urządzenia następują automatycznie 

 

 

 

 

 

 

Na podglądzie graficznym modułu diagnostycznego instalacji, czujniki i elementy uruchamiające wyświetlane są
w postaci barwnych sygnałów, co ułatwia lokalizowanie usterek dzięki kolorowym kodom lub migającym lampkom.